Výkon cieleného ŠZD so zameraním na monitoring obsahu kuchynskej soli v obedoch v zariadeniach školského stravovania materských škôl Tlačiť
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2017
Utorok, 13 Jún 2017 12:30

Výkon cieleného ŠZD so zameraním na monitoring obsahu kuchynskej soli v obedoch v zariadeniach školského stravovania materských škôl (pdf)