Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek na pieskoviská Tlačiť
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2016
Utorok, 09 August 2016 09:31

Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek na pieskoviská (pdf)