Informácia z výkonu mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu vybraných ubytovacích zariadení v SR Tlačiť
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Štvrtok, 09 Apríl 2015 10:56

Informácia z výkonu mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu vybraných ubytovacích zariadení v SR (pdf)