Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2014 „Voda a energia“ Tlačiť
Streda, 09 Apríl 2014 07:05

,,Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody (ďalej len ,,SDV“), ktorý bol zameraný na vodu a energie, vykonávali Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) a  regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) na Slovensku  aktivity zamerané na zvýšenie informovanosti a povedomia obyvateľov v oblasti pitnej vody a na overenie kvality pitnej vody z individuálnych vodných zdrojov."Celý dokument - Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2014 „Voda a energia“ (pdf)