Právoplatné rozhodnutia Tlačiť

V zmysle zákona č. 42 z 5.2.2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony, Orgán úradnej kontroly potravín zverejňuje na svojom webovom sídle právoplatné rozhodnutia počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti.


Právoplatné rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:


Rozhodnutie č. OLP/779/2018 zo dňa 13.3.2018


Rozhodnutie č. OLP/312/2018 zo dňa 26.1.2018


Rozhodnutie č. OLP/292/2018 zo dňa 5.1.2018


Rozhodnutie č. OLP/4320/2017 zo dňa 29.05.2017

Rozhodnutie č. OLP/61/2017 zo dňa 18.01.2017

 

Rozhodnutie č. OLP/9/2017 zo dňa 27.02.2017

 

Rozhodnutie č. OLP/6680/2016 zo dňa 15.8.2016

Rozhodnutie č. OLP/5219/2016 zo dňa 16.6.2016


Rozhodnutie č. OLP/3364/2016 zo dňa 22.4.2016


Rozhodnutie č. OLP/671/2016 zo dňa 18.3.2016


Rozhodnutie č. OLP/342/2015 zo dňa 11.1.2016


Rozhodnutie č. OLP/489/2016 zo dňa 13.1.2016


Rozhodnutie č. OLP/8133/2015 zo dňa 13.10.2015


Rozhodnutie č. OLP/7749/2015 zo dňa 12.10.2015


Rozhodnutie č. OLP/6244/2015 zo dňa 20.08.2015

Rozhodnutie č. OLP/20/2015 zo dňa 28.01.2015


Rozhodnutie č. OLP/8917/ zo dňa 17.12.2014


Rozhodnutie č. OLP/8808/2014 zo dňa 15.12.2014


Rozhodnutie č. OLP/7100/2014 zo dňa 10.10.2014


Rozhodnutie č. OLP/2787/2014 zo dňa 14.04.2014