Správa z mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí v Slovenskej republike Tlačiť
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2014
Streda, 01 Október 2014 09:45

Správa z mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí v Slovenskej republike (pdf)