Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v SR k 31. 8. 2016 Tlačiť

Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v SR k 31. 8. 2016 - komentár (pdf)
Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v SR k 31. 8. 2016 - tabuľky (pdf)