Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v Slovenskej republike k 31. 8. 2014 Tlačiť

Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v SR k 31. 8. 2014 - komentár (pdf)
Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v SR k 31. 8. 2014 - tabuľky (pdf)