ÚVZ SR: 29. september – Svetový deň srdca Tlačiť
Utorok, 26 September 2017 13:58

mesiac_o_srdcovych_temachTohto roku sa uskutoční už 11. ročník preventívn

o-edukačnej kampane MOST (Mesiac o Srdcových Témach) s podtitulom SPOLU chránime vaše srdcia, ktorá upozorňuje na najzávažnejšie rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení, možnosti ich prevencie a liečby. Odborníci a pacienti sa v septembri spoja v kampani, aby priamo v uliciach a k ľuďom priniesli informácie  o týchto ochoreniach.


Ochorenia srdca a ciev zasahujú čoraz mladšie vekové skupiny a patrí im tiež dlhodobo dominantné postavenie ako príčiny smrti nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Sú na popredných priečkach najčastejších príčin hospitalizácie a patria medzi závažné príčiny práceneschopnosti u ľudí už v strednom produktívnom veku. Kardiovaskulárne ochorenia sú označované aj ako civilizačné, teda ochorenia vyplývajúce zo životného štýlu, čo napovedá o tom, kde sú ich príčiny a kam treba smerovať prevenciu.


Získajte zdravé roky navyše

Dobrou správou, ktorá sa k širokej verejnosti každoročne prostredníctvom kampane dostáva je, že kardiovaskulárnym ochoreniam môžete do značnej miery predísť. Predpokladom prevencie je záujem o vlastné zdravie, poznanie zdravotných rizík a ochota zmeniť škodlivé návyky. Často stačia malé zmeny v životnom štýle, aby ste získali niekoľko zdravých rokov navyše.

Do kampane sa zapoja aj tento rok Regionálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú dňa 29.9. (RÚVZ so sídlom v Bardejove výnimočne dňa 28.9.) na vybraných meracích miestach poskytovať merania biochemických a antropometrických ukazovateľov kardiovaskulárnych ochorení a poskytovať poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu.


Zriadenie meracieho miesta v rámci kampane MOST 2017 „Spolu chránime vaše srdcia" dňa 29.9.2017 (prípadne 28.9.2017)