ÚVZ SR: Radili sme seniorom Tlačiť
Piatok, 22 December 2017 11:18

Príležitosťou dať seniorom praktické rady, ako sa starať o svoje zdravie, boli  Dni zdravia seniorov na vidieku 2017. Odborníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva na celom Slovensku im zároveň robili aj preventívne vyšetrenia.


Počas októbra, mesiaca úcty k starším, navštívilo výjazdové poradne zdravia ôsmich krajských regionálnych úradov verejného zdravotníctva 534 ľudí, najviac vo veku od 50 do 88 rokov, pričom až 77 % boli ženy.

Pracovníci z odborov podpory zdravia a výchovy k zdraviu okrem prednášok o význame prevencie a o možnostiach znižovania rizikových faktorov zdravia, vyšetrili záujemcom hladinu cholesterolu, hodnoty BMI (indexu telesnej hmotnosti) i WHR (obvod pásu delený obvodom bokov). Spoluorganizátorom Dní zdravia pre seniorov na vidieku bola Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Vyšetrenia ukázali, že nadváhu má takmer 45 % seniorov a vyše 30 % trpí obezitou. Tretina trpí hypertenziou I. stupňa, 15 % hypertenziou II. stupňa. Vyše 30 %  seniorov malo zvýšené hodnoty cholesterolu, vyše 21 % vysokú hladinu cholesterolu. Pozitívne bolo zistenie, že až 92 % seniorov nefajčí.
 

„Dni zdravia seniorov na vidieku 2017“

 

RÚVZ

Obec

počet

RÚVZ so sídlom v Bratislave

Šenkvice

30

RÚVZ so sídlom v Trnave

Trstín

Hrnčiarovce nad Parnou

Vlčkovce

75

RÚVZ so sídlom Trenčíne

Zamarovce

Trenčianska Teplá

Omšenie

Podlužany

Uhrovec

74

 

 

 

RÚVZ so sídlom v Nitre

Močenok

Hostie

Zlaté Moravce

90

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

Medzibrod

Valaská

Podkonice

Šalková

Priechod

Závadka nad Hronom

Nemecká

Dolná Mičiná

Podbrezová

87

RÚVZ so sídlom v Žiline

Varín

(Žilina – zástupcovia z 8 dedín)

39

RÚVZ so sídlom v Prešove

Kapušany

Šarišské Michaľany

Fintice

51

RÚVZ so sídlom v Košiciach

Sokoľany

Družstevná pri Hornáde

Kostoľany

Sokoľ

Slanec

Poproč

Moldava nad Bodvou

Medzev

88

534

graf1

graf2

graf3

graf4

graf5