Správy z úradných kontrol a ŠZD

 

Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2016


Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015


Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2014


Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2013

Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2012Správa z mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov počas konania hromadných podujatí – vianočných (Mikulášskych) trhov v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2017
Štvrtok, 21 December 2017 12:37

Správa z mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov počas konania hromadných podujatí – vianočných (Mikulášskych) trhov v Slovenskej republike (pdf)

 
Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na prevádzky verejného stravovania, ktoré podávajú pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2017
Štvrtok, 21 December 2017 12:36

Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na prevádzky verejného stravovania, ktoré podávajú pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa v Slovenskej republike (pdf)

 
Správa z pripravenosti prevádzok s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny na letnú sezónu 2017 v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2017
Štvrtok, 21 September 2017 07:54

Správa z pripravenosti prevádzok s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny na letnú sezónu 2017 v Slovenskej republike (pdf)

 
Výkon cieleného ŠZD so zameraním na monitoring obsahu kuchynskej soli v obedoch v zariadeniach školského stravovania materských škôl Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2017
Utorok, 13 Jún 2017 13:30

Výkon cieleného ŠZD so zameraním na monitoring obsahu kuchynskej soli v obedoch v zariadeniach školského stravovania materských škôl (pdf)

 
Informácia z implementácie Viacročného národného plánu pre  úradnú kontrolu vykonávanú orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2016 Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2016
Streda, 29 Marec 2017 11:34

Informácia z implementácie Viacročného národného plánu pre  úradnú kontrolu vykonávanú orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2016 (pdf)

 
Správa z mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov počas konania hromadných podujatí – vianočných (Mikulášskych) trhov v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2016
Streda, 21 December 2016 15:42

Správa z mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov počas konania hromadných podujatí – vianočných (Mikulášskych) trhov v Slovenskej republike (pdf)

 
Informácia o výsledkoch cieleného štátneho zdravotného dozoru, zameraného na monitoring prítomnosti marketingovej propagácie nezdravých potravín, adresovanej deťom a mládeži Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2016
Pondelok, 21 November 2016 13:35

Informácia o výsledkoch cieleného štátneho zdravotného dozoru, zameraného na monitoring prítomnosti marketingovej propagácie nezdravých potravín, adresovanej deťom a mládeži (pdf)

 
Informácia z výkonu mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu ubytovacích zariadení, v ktorých SOI zistila porušenie legislatívnych predpisov na ochranu verejného zdravia Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2016
Streda, 12 Október 2016 14:31

Informácia z výkonu mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu ubytovacích zariadení, v ktorých SOI zistila porušenie legislatívnych predpisov na ochranu verejného zdravia (pdf)

 
Viac článkov...