Ponuka práce
Výber č. 2/2017 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta - odborný radca Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Marec 2017 00:00

Hlavný hygienik Slovenskej republiky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava vyhlasuje v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výber č. 2/2017

na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta

Funkcia: odborný radca

Miesto výkonu štátnej služby: Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Odbor štátnej služby: zdravotníctvo

Organizačný útvar: odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

Počet obsadzovaných miest: 1

Čítať celý článok...