Ponuka práce
Výber č. 9/2017 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta - odborný radca - odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov Tlačiť E-mail
Streda, 24 Máj 2017 12:45

Hlavný hygienik Slovenskej republiky a vedúci služobného úradu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava vyhlasuje v zmysle § 23 ods. 1  písm. a) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výber č. 9/2017

na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta

 

Funkcia: odborný radca

Miesto výkonu štátnej služby: Úrad verejného zdravotníctva SR,

Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Odbor štátnej služby: zdravotníctvo

Organizačný útvar: odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

Čítať celý článok...