Ponuka práce

Voľné štátnozamestnanecké miesta na ÚVZ SR sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“).


Výberové konanie vyhlasuje ÚVZ SR  prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením.Voľné štátnozamestnanecké miesta na ÚVZ SR sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“) Tlačiť E-mail
Utorok, 05 Marec 2019 14:47

Aktuálne voľné štátnozamestnanecké miesta:


pozícia odborný radca

Odbor hygieny detí a mládeže

VK/2019/1517

termín prihlásenia do 8.3.2019


pozícia odborný radca  

Odbor preventívneho pracovného lekárstva

VK/2019/1528   

termín prihlásenia do 12.3.2019


pozícia odborný radca  

Odbor hygieny výživy bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

VK/2019/1636   

termín prihlásenia do 13.3.2019


pozícia odborný radca  

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu

VK/2019/1640   

termín prihlásenia do 13.3.2019


Prihlásiť sa do konkrétneho výberového konanie môžete prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList