Preventívne pracovné lekárstvo


PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
 

ODSTRAŇOVANIE AZBESTOVÝCH MATERIÁLOV ZO STAVIEB

PRÁVNE PREDPISY V OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI
  
SMERNICE (ES), KTORÉ BOLI PREBRANÉ DO PRÁVNYCH PREDPISOV SR SÚVISIACICH S BEZPEČNOSŤOU A OCHRANOU ZDRAVIA PRI PRÁCI (pdf)Ako odstrániť alebo znížiť expozíciu hluku zamestnancov pri práci (How to avoid or reduce the exposure of workers to noise at work) Tlačiť E-mail
Streda, 01 Júl 2009 14:37

Ako odstrániť alebo znížiť expozíciu hluku zamestnancov pri práci (How to avoid or reduce the exposure of workers to noise at work) (pdf)

Právne nezáväzná príručka o osvedčených postupoch pre uplatňovanie Smernice 2003/10/ES o hluku pri práci (vyd. Európska komisia, 2009)

 
ODSTRAŇOVANIE AZBESTOVÝCH MATERIÁLOV ZO STAVIEB Tlačiť E-mail

ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÝM BOLO VYDANÉ, ODOBRATÉ ALEBO ZMENENÉ OPRÁVNENIE NA ODSTRAŇOVANIE AZBESTU ALEBO MATERIÁLOV OBSAHUJÚCICH AZBEST ZO STAVIEB (pdf)

NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI O VYDANIE OPRÁVNENIA NA ODSTRAŇOVANIE AZBESTU ALEBO MATERIÁLOV OBSAHUJÚCICH AZBEST ZO STAVIEB PRE FYZICKÉ OSOBY - PODNIKATEĽOV ALEBO PRÁVNICKÉ OSOBY

NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI O VYDANIE OPRÁVNENIA NA ODSTRAŇOVANIE AZBESTU ALEBO MATERIÁLOV OBSAHUJÚCICH AZBEST ZO STAVIEB PRE FYZICKÉ OSOBY ALEBO ZALOŽENÉ PRÁVNICKÉ OSOBY

Platnosť oprávnení na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR

OCHRANA ZAMESTNANCOV PRI PRÁCI S AZBESTOM (§ 41 zákona č. 355/2007 Z. z.)

VYMEDZENIE VEĽMI TOXICKÝCH LÁTOK A ZMESÍ A TOXICKÝCH LÁTOK A ZMESÍ, U KTORÝCH SA PREUKAZUJE ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA PRÁCU


Posledná úprava Streda, 24 Máj 2017 11:45
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 Dopredu > Koniec >>

Stránka 4 z 4