Problematika fajčenia a alkoholu

Prestaň a vyhraj 2012Svetový deň bez tabaku - vyhodnotenie aktivít realizovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike Tlačiť E-mail

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR svojimi edukačnými aktivitami v rámci „Svetového dňa bez tabakuod 27. mája do 31. mája 2013 realizovali na všetkých 36 regiónoch rozličné preventívne a edukačné aktivity zamerané na odvykanie od fajčenia, napr.:

  • Dni otvorených dverí“ v poradenských centrách ochrany a podpory zdravia (v poradniach zdravia),

  • „Dni zdravia“ v podnikoch, firmách, obchodných centrách (prostredníctvom mobilných poradní),

  • Anonymné telefonické linky poskytujúce pomoc a poradenstvo v odvykaní od fajčenia,

  • Edukačné aktivity na ZŠ, SŠ a gymnáziách (prednášky, besedy, kvízy zamerané na prevenciu nikotínovej závislosti a škodlivosti fajčenia, premietanie výchovno-vzdelávacieho dokumentárneho filmu Kým stúpa dym, ktorý bol vyrobený v rámci projektu Fajčenie detí a dospievajúcej mládeže),

  • Individuálne poradenstvo v poradniach na odvykanie od fajčenia,

  • Propagácia Svetového dňa bez tabaku na web stránkach úradov, v regionálnej tlači, resp. televízii,

  • Distribúcia propagačno-edukačného materiálu.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň bez tabaku Tlačiť E-mail

SD_bez_tabakuSvetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 31. máj za „Svetový deň bez tabaku“. V roku 2013 sa  Svetový deň bez tabaku nesie v znamení zákazu reklamy na tabakové výrobky, ich propagácie a sponzorstva. Spojovacou líniou všetkých aktivít, ktoré predchádzajú Svetovému dňu bez tabaku, je kampaň Európskej komisie „Exfajčiari sú nezastaviteľní“. Cieľom kampane je poukázať na pozitívny prínos skoncovania s cigaretami a povzbudiť ľudí, aby prestali fajčiť.

         Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR svojimi edukačnými aktivitami budú v rámci kampane od 27. mája do 31. mája 2013 realizovať na všetkých 36 regiónoch rozličné preventívne a edukačné aktivity zamerané na odvykanie od fajčenia. Počnúc Dňami otvorených dverí v poradenských centrách ochrany a podpory zdravia, cez špecializované Dni zdravia v rôznych firmách, prednášky na školách, až po merania CO vo vydychovanom vzduchu, krvného tlaku, či spirometrie na železničných a autobusových staniciach dňa 31. mája 2013.

Čítať celý článok...
 
Hodnotenie odborného seminára "Alkohol a ženy" - 19.11.2012 Tlačiť E-mail

Hodnotenie odborného seminára "Alkohol a ženy" - 19.11.2012 (pdf)

Čítať celý článok...
 
VYHODNOTENIE  ZDRAVOTNO - VÝCHOVNEJ  KAMPANE -  „DEŇ  ZODPOVEDNOSTI 2012“ Tlačiť E-mail

den_zodpovednostiÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenským združením výrobcov piva a sladu organizovali v rámci „Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi“ zdravotno-výchovnú kampaň s názvom „DEŇ ZODPOVEDNOSTI“. Cieľom zdravotno-výchovnej kampane bolo:

-   prevencia nadmerného užívania alkoholických nápojov, 

-   zvýšenie celoslovenského povedomia o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov,

-   zvýšenie celoslovenského povedomia o rozsahu a povahe zdravotných problémov spôsobených škodlivým užívaním alkoholu.

Čítať celý článok...
 
„Prestaň fajčiť a daj si jablko“ - vyhodnotenie aktivít realizovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike Tlačiť E-mail

„Prestaň fajčiť a daj si jablko" - vyhodnotenie aktivít realizovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (pdf)

 
Vyhodnotenie súťaže „Prestaň a vyhraj“ Tlačiť E-mail

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zorganizoval v utorok  26. 6. 2012 tlačový brífing pri príležitosti vyhodnotenia výsledkov súťaže „Prestaň a vyhraj“ – „Quit and Win“.

Do súťaže sa mohli prihlásiť (vyplnením prihlášky) do 30.4.2012 fajčiari, ktorí fajčili rok, dosiahli ku dňu 30.4.2012 vek 18 rokov a rozhodli sa zanechať užívanie tabakových výrobkov v čase od 1. mája do 31.  mája 2012.

Celkove sa do súťaže prihlásilo 361 účastníkov z toho 197 mužov a 164 žien, ktorí splnili všetky podmienky pre zaradenie do súťaže. Pod dohľadom notára prebehlo losovanie výhercov 7 cien národných cien a 28 regionálnych.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dopredu > Koniec >>