Peľová situácia

pelova_situaciaUľaví sa alergikom? Vo vzduchu je všemožný peľ a spóry húb Tlačiť E-mail
Streda, 19 Júl 2017 13:02

V súvislosti s prognózou počasia na najbližšie obdobie odborníci nepredpokladajú veľmi vysoké denné koncentrácie peľu v ovzduší. Naproti tomu spóry húb (plesní)  budú naďalej dosahovať veľmi vysoké hladiny. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých sa bude vyskytovať v ovzduší až do jesene, no jeho koncentrácia bude postupne klesať a v ovzduší už bude len v nízkych a veľmi nízkych denných koncentráciách. Niektoré monitorovacie stanice, hlavne  pri ÚVZ SR v Bratislave zachytila prvý peľ paliny, preto môžeme očakávať jeho pribúdanie aj na ostatnom území Slovenska.   „V poslednej júlovej dekáde môžeme počítať aj s prvým peľom ďalšej inváznej rastliny -ambrózie, ktorej peľová sezóna zvyčajne kulminuje na prelome augusta a septembra. Palina a ambrózia budú pre najbližšie obdobie najsilnejšími alergénmi. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný  najmä chladom a zrážkovou činnosťou. V ovzduší okrem peľu bude aj hojne spór húb – predovšetkým rodov Cladospórium a Alternária, ale  aj rodov Epicoccum, Stemphylium, Helminthosporium“, uviedla RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

Čítať celý článok...
 
Informácia o peľovej situácii v Bratislave v 28. kalendárnom týždni Tlačiť E-mail
Utorok, 18 Júl 2017 12:47

Informácia o peľovej situácii v Bratislave v 28. kalendárnom týždni (pdf)
Informácia o peľovej situácii v Bratislave v 28. kalendárnom týždni (rtf)

 
Informácia o peľovej situácii v Bratislave v 27. kalendárnom týždni Tlačiť E-mail
Utorok, 11 Júl 2017 11:14

Informácia o peľovej situácii v Bratislave v 27. kalendárnom týždni (pdf)
Informácia o peľovej situácii v Bratislave v 27. kalendárnom týždni (rtf)

 
Keď prší je vo vzduchu veľa plesní, keď nie, zvyšuje sa koncentrácia peľu Tlačiť E-mail
Štvrtok, 06 Júl 2017 13:19

Na celom území Slovenska naďalej dominuje  peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy  ale predovšetkým najvýznamnejší alergén tohto obdobia - peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Denné koncentrácie tohto peľu dosahovali alergologicky významné koncentrácie najmä na strednom a východnom Slovensku. Vplyvom ochladenia a zrážkovej činnosti došlo oproti predchádzajúcemu týždňu k  poklesu denných koncentrácií peľu v ovzduší, výrazne sa však zvýšili denné koncentrácie spór  húb (plesní), najmä rodov Cladospórium a Alternária, ale aj Epicoccum, Stemphylium, či  Helminthosporium. Teda keď prší, čiastočnú úľavu môžu pociťovať ľudia s alergiami na peľ rastlín,  spóry (plesne) v podstate dráždia aj keď  je pekne aj po daždi.

Čítať celý článok...
 
Informácia o peľovej situácii v Bratislave v 26. kalendárnom týždni Tlačiť E-mail
Utorok, 04 Júl 2017 10:29

Informácia o peľovej situácii v Bratislave v 26. kalendárnom týždni (pdf)
Informácia o peľovej situácii v Bratislave v 26. kalendárnom týždni (rtf)

 
Vo vzduchu je veľa peľu, pomohol by dážď Tlačiť E-mail
Streda, 28 Jún 2017 13:26

V uplynulom týždni na celom území Slovenska dominoval peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy  a najvýznamnejší alergén tohto obdobia - peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých dosahovali alergologicky významné koncentrácie na celom území. Najvyššie celkové denné koncentrácie všetkého peľu v ovzduší v uplynulom týždni  boli  namerané v uplynulých dňoch v Banskej a v Bratislave. V Bratislave i  v Banskej Bystrici mal v tieto dni najväčší podiel peľ tráv z čeľade lipnicovitých a pŕhľavovitých rastlín. Zvýšili sa denné koncentrácie štiavu, skorocelu, mrlíkov, mrkvovitých, lipy a astrovitých. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium. „Najvyššie koncentrácie sme zaznamenali u peľu tráv. Kvitnú vo veľkom, výrazný podiel na hladine peľu z rodu lipnicovitých majú aj všetky druhy obilnín. Najviac ich v ovzduší opakovane zachytili monitorovacie stanice najmä na strednom Slovensku. Zvýšili sa denné koncentrácie slabo alergizujúceho peľu pŕhľavovitých bylín. Výraznejšie sa zvýšili denné koncentrácie spór plesní v ovzduší,“ uviedla na margo celoslovenskej peľovej situácie RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

Čítať celý článok...
 
Informácia o peľovej situácii v Bratislave v 25. kalendárnom týždni Tlačiť E-mail
Utorok, 27 Jún 2017 00:00

Informácia o peľovej situácii v Bratislave v 25. kalendárnom týždni (pdf)
Informácia o peľovej situácii v Bratislave v 25. kalendárnom týždni (rtf)

 
Vo vzduchu je hlavne peľ tráv, pŕhľavy aj lipy Tlačiť E-mail
Pondelok, 26 Jún 2017 12:04

Aj v uplynulom týždni na celom území dominoval najvýznamnejší alergén tohto obdobia - peľ tráv z čeľade lipnicovitých a peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Denné koncentrácie peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých – jedle, smreka, borovice už dosahovali len nízke až veľmi nízke koncentrácie . „Oproti predchádzajúcemu týždňu došlo všeobecne k poklesu denných koncentrácií peľu v ovzduší. Najvyššie celkové denné koncentrácie peľu V uplynulých dňoch  boli  namerané v Banskej Bystrici  a v Bratislave, kde  mal v tieto dni najväčší podiel peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Zvýšili sa aj denné koncentrácie štiavu, skorocelu, mrlíkov, mrkvovitých rastlín i lipy. Pokračuje peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých, ktoré naďalej ostávajú  najvýznamnejším alergénom pre najbližšie obdobie“, uviedla RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom PIS na Slovensku. Dodala, že spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium.

Čítať celý článok...