Epidemiologická situácia
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 2. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 12 Január 2018 13:04

chripkaV 2. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 46 373 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 684,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 29,9 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trnavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 365,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 048 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (528). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (262) a otitídy (258).

Ochorenia hlásilo 58 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 47 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
Stránka 1 z 83