Epidemiologická situácia
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 46. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 16 November 2017 13:00

chripkaV 46. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 29 218 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 348,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla  o 11,2 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 297,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 550 osôb, čo predstavuje 1,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (313). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (153) a pneumónie (84).

Ochorenia hlásilo 50 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 35 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
Stránka 1 z 87