Epidemiologická situácia
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 12. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail

V 12. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 40 895 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1487,0/100000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 1,6 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, kde dosiahla hodnotu 4 536,7/100 000 (graf 2).

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
Stránka 1 z 74