Epidemiologická situácia
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 46. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 16 November 2018 14:51

chripkaV 46. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 39 081 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 441,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla   o 3,0 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trnavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 713,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 818 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (457). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (223) a pneumónie (138).

Ochorenia hlásilo 56 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 46 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
Stránka 1 z 106