Epidemiologická situácia
Informáície o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 3. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 18 Január 2019 13:53

chripkaV 3. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 49 081 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 754,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  stúpla o 6,4% (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 913,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 204 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (631). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (363) a pneumónie (210).

Ochorenia hlásilo 58 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 48 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
Stránka 1 z 115