Epidemiologická situácia
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 11. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 15 Marec 2019 13:11

chripkaV 11. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 49 108 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 730,8 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 11,0 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trnavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 920,6 /100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 130 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (577). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (313) a pneumónie (240).

Ochorenia hlásilo 58 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 49 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
Stránka 1 z 123