Epidemiologická situácia
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 18. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 05 Máj 2017 13:13

chripkaV 18. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 31 999 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 245,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 8,3 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trnavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, kde dosiahla hodnotu 3 756/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 679 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (348). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (194) a pneumónie (137).

Ochorenia hlásilo 57 % lekárov pre deti a dorast a 42 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
Stránka 1 z 80