Epidemiologická situácia
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 45. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 08 November 2019 11:42

chripkaV 45. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 40 164 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 477,1/ 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  vzrástla  o 15,3 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 879,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 959 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (510). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (270) a pneumónie (179).

Ochorenia hlásilo 58 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 46 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
Stránka 1 z 136