Epidemiologická situácia
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 11. kalendárny týždeň 2018 Tlačiť E-mail
Piatok, 16 Marec 2018 13:38

chripkaV 11. kalendárnom týždni 2018 bolo hlásených 60 703 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 000,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 9,3 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Trnavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 134,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 534 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (799). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (389) a  otitídy (346).

Ochorenia hlásilo 62 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 53 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
Stránka 1 z 92