Epidemiologická situácia
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 16. kalendárny týždeň 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 21 Apríl 2017 12:07

V 16. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 30 787 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 183,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 1,4 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, kde dosiahla hodnotu 3 825,6/100 000 (graf 2).

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
Stránka 1 z 78