Epidemiologická situácia
Informácie o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 23. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 05 Jún 2020 12:56

chripkaV 23. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 6 544 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 276,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 1,8 %.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 23. kalendárnom týždni 2020 hlásených 246 ochorení (chorobnosť 10,4/100 000), čo predstavuje 3,8 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 5,6 %.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bol v 23. kalendárnom týždni 2020 vyšetrený jeden nazofaryngeálny výter a dve dvojice sér, z ktorých sa nepotvrdil etiologický agens ani v jednom prípade.

V 23. kalendárnom týždni 2020 nebol v Slovenskej republike hlásený žiadny prípad akútneho respiračného ochorenia (SARI).

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
Stránka 1 z 166