Tlačové správy


Vyhlásenie ÚVZ SR v súvislosti s ochoreniami na Ukrajine 31.10.2009 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Sobota, 31 Október 2009 13:41
Úrad verejného zdravotníctva SR oznamuje, že zatiaľ nebol v Slovenskej republike zaznamenaný zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.

Hlavný hygienik Slovenskej republiky Ivan Rovný podrobne monitoruje epidemiologickú situáciu v okresoch Michalovce a Sobrance. Je v kontakte s orgánmi verejného zdravotníctva ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ministerstvom vnútra, tiež s českým hlavným hygienikom a orgánmi verejného zdravotníctva v Poľskej republike, s ktorými koordinuje prípadné protiepidemické opatrenia.

Prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí SR bolo požiadané veľvyslanectvo SR v Kyjeve o oficiálnu správu o aký druh chrípky sa na Ukrajine jedná.
Posledná úprava Utorok, 03 November 2009 15:28
 
Upozornenie v súvislosti s ochoreniami na Ukrajine PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 30 Október 2009 19:00

Úrad verejného zdravotníctva neustále monitoruje situáciu na Ukrajine v súvislosti so zvýšeným výskytom závažných pneumónií. Zároveň je nepretržite v kontakte s hlavným hygienikom Ministerstva vnútra SR a regionálnou hygieničkou RUVZ v Michalovciach. Podľa najnovších informácií nebol v okrese Michalovce zaznamenaný zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. Aj napriek tomu UVZ SR odporúča občanom SR zvážiť v súčasnosti vycestovanie do Ukrajiny.

UVZ SR vzniknutú situáciu monitoruje a v prípade potreby je pripravený prijať ďalšie epidemiologické opatrenia.

Lenka Šramková vám  bude informácie priebežne dávať aj počas víkendu,
nájdete ju na čísle 0915 69 52 77.

 
Zdravie mladých ľudí mojimi očami PDF Tlačiť E-mail
Napísal Peter Cvik   
Pondelok, 29 Jún 2009 11:57

Dobrý deň,

dovoľte mi, aby som Vás privítala na dnešnom brífingu venovanom vyhláseniu

 

Celonárodnej súťaže esejí pre stredoškolákov,

 

ktorú Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlasuje pod záštitou hlavného hygienika SR  pre šk.r. 2008/2009   na tému:

 

ZDRAVIE MLADÝCH ĽUDÍ MOJIMI OČAMI

 

(Čo mi prekáža v správaní sa mladých v oblasti zdravia, negatívne vplyvy pôsobiace na zdravie, možnosti a prostriedky zlepšenia nepriaznivého stavu)

 

Téma má štyri okruhy (podtémy), z ktorých je možné si vybrať:

  • Zdravá strava pre zdravý život

  • Pohyb ako podmienka zdravého životného štýlu

  • Sociálne prostredie, vzťahy a duševné zdravie ako predpoklad celkového zdravia

  • Tabak, alkohol a drogy ako nepriatelia zdravia

 

Pre vyhlásenie takejto súťaže sme sa rozhodli preto, že z prieskumov i informácií ktoré má verejné zdravotníctvo k dispozícii vyplýva, že všetky tieto témy sú u mladých ľudí vysoko aktuálne. Obdobie stredoškolského štúdia je jedným z najdôležitejších pre formovanie zdraviu prospešných návykov. Máme teda za to, že je dobré primäť túto vekovú k skupinu k úvahe nad tým čo môžu pre vlastné zdravie urobiť. ÚVZ SR tým naopak získa podstatne pestrejší a osobnejší pohľad na to, ako mladí ľudia prežívajú problematiku vlastného zdravia.

 

-témy sa môžu týkať tak fyzického zdravia (aké sú negatívne faktory vplývajúce na zdravie mladých ľudí, hľadanie dôvodov zlých zdravotných návykov mladých ľudí) ako i psychického zdravia (najmä šikanovanie, netolerancia versus prehnaná tolerancia a pod.). Práce by mali zahŕňať aj popísanie negatívnych dopadov týchto faktorov.

 

-téma je zadefinovaná široko za tým účelom, aby sa súťažiaci mohli zamerať na rôzne aspekty zdravia podľa ich preferencií, v dôsledku čoho by nemalo dôjsť k tomu, že súťažiaci motivovaný výhrou bude reagovať na špecificky vymedzenú tému, s ktorou nie je stotožnený.  

 

 - súťaž vyhlasujeme práve dnes -  touto formou, taktiež prostredníctvom plagátov , na ktorých sú uvedené všetky podmienky súťaže. Distribúcia plagátov na školy sa uskutoční prostredníctvom RÚVZ v SR. Taktiež budú informácie uvedené na našej webovej stránke www.uvzsr.sk.

 

Cieľ súťaže

 

-súťaž má motivovať mladých ľudí k zamysleniu sa nad zdravím, nad tým, čo je pre ich fyzické i psychické zdravie škodlivé, uvedomiť si následky svojho správania sa v tejto oblasti tak pre seba, ako i pre svoje okolie. Súťaž má teda výchovný charakter a má stimulovať mladých ľudí - aby si uvedomili chyby v zdravotnom správaní sa k sebe i k ostatným ľuďom a na základe toho zmenili svoje správanie, ako sa i v rámci možností pokúsili o zmenu správania svojho okolia (známym negatívnym javom z tohto okruhu problémov je šikana)

Súťažou zároveň získame spätnú väzbu o tom, ako problematika ochrany vlastného zdravia rezonuje vo vedomí stredoškolskej mládeže.

 

Podmienky súťaže

 

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti stredných  škôl, ktorí študujú na území Slovenskej republiky - vo vekovej kategórii 14 - 19 rokov.

 

Esej má byť napísaná v slovenskom jazyku, má mať rozsah na 2 (max. 3) strany formátu A4.

 

 

Ceny:

 

Prvé tri víťazné práce budú ohodnotené cenami.

 

1. miesto: certifikát s ročnou platnosťou, ktorý sa dá zameniť za dva spiatočné  cestovné lístky na autobusové linky STUDENT AGENCY expres do Európy ( výber jednej destinácie z nasledujúcich krajín: Nemecko, Holandsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Nórsko, Švédsko, Taliansko, Maďarsko). Certifikát má ročnú platnosť(nedá sa využiť 25.5. - 15.9. a 15.12.-15.1.). Hodnota tohto certifikátu je do 10 200,-Sk / 307,29 €

 

Tesco poukážky na nákup tovaru značky Tesco One Body v hodnote 150 €

 

2. miesto: certifikát s ročnou platnosťou, ktorý sa dá zameniť za dva spiatočné  cestovné lístky na autobusové linky STUDENT AGENCY expres do Európy (výber jednej destinácie z nasledujúcich krajín: Švajčiarsko, Francúzsko, Nórsko, Švédsko, Taliansko). Certifikát má ročnú platnosť(nedá sa využiť 25.5. - 15.9. a 15.12.-15.1.). Hodnota tohto certifikátu je do 10 200,-Sk / 307,29 €

 

Tesco poukážky na nákup tovaru značky Tesco One Body v hodnote 100 €

 

3. miesto: certifikát s ročnou platnosťou, ktorý sa dá zameniť za dva spiatočné  cestovné lístky na autobusové linky STUDENT AGENCY expres do Európy (výber jednej destinácie z nasledujúcich krajín: Francúzsko, Nórsko, Taliansko). Certifikát má ročnú platnosť(nedá sa využiť 25.5. - 15.9. a 15.12.-15.1.).  Hodnota tohto certifikátu je do 10 200,-Sk / 307,29 €

 

Tesco poukážky na nákup tovaru značky Tesco One Body v hodnote 50 €

 

4.- 8. cena darčekové balíčky zdravej výživy - Danone

 

Slávnostný obed pre všetkých ocenených s Hlavným hygienikom Slovenskej republiky - BIO RESTAURANT WEST

 

 

Termíny a kontaktné adresy:

 

práce treba zasielať na  mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo poštou na adresu:

Úrad verejného zdravotníctva SR

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

 

Heslo " súťaž"

 

Termín uzávierky súťaže je 28. február 2009.

 

Práce budú posúdené komisiou odborníkov.

Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov je máj 2009. Presný termín bude uverejnený na našej web stránke.

 

PLAGÁTY BUDÚ DISTRIBUOVANÉ  NA STREDNÉ ŠKOLY V SR NAJNESKÔR DO 15.1.2009!

 

PhDr. Viktória Jakubková

 

 

Súťaž sponzorujú:

       

   

 

Mediálny partner:

Posledná úprava Pondelok, 29 Jún 2009 12:05
 
Správa z tlačového brífingu pri príležitosti vyhlásenia Celonárodnej súťaže esejí pre stredoškolákov pod názvom "Zdravie mladých ľudí mojimi očami" PDF Tlačiť E-mail
Napísal Peter Cvik   
Pondelok, 29 Jún 2009 11:54

Dňa 18. 12. 2008 usporiadal Úrad verejného zdravotníctva SR tlačový brífing pri príležitosti Celonárodnej súťaže esejí pre stredoškolákov pod názvom "Zdravie mladých ľudí mojimi očami. Tlačový brífing otvorila Lenka Šramková, hovorkyňa ÚVZ SR. MUDr. Jana Nováková, MPH - vedúca odboru hygieny detí a mládeže a podpory zdravia obyvateľstva informovala prítomných o dôležitosti súťaže, distribúcii projektu na stredných školách a zároveň vyhlásila aj ceny pre tri prvé víťazné práce, termíny a kontaktné adresy na zasielanie esejí. 

 

Tlačovej besedy sa zúčastnila aj PhDr. Viktória Jakubková z odboru hygieny detí a mládeže a podpory zdravia obyvateľstva, ktorá ako autorka celého projektu zodpovedala doplňujúce otázky prítomných novinárov.

 

Prezentáciu, ktorá odznela na tlačovej besede si môžete pozrieť tu:

 

Informácia o Celonárodnej súťaži esejí pre stredoškolákov pod názvom "Zdravie mladých ľudí mojimi očami"

-   PhDr. Viktória Jakubková - Odbor hygieny detí a mládeže a podpory zdravia obyvateľstva, ÚVZ SR

 

  

Posledná úprava Pondelok, 29 Jún 2009 12:02
 
Dánsko na pôde ÚVZ SR PDF Tlačiť E-mail
Napísal Peter Cvik   
Pondelok, 29 Jún 2009 10:58

 

Návšteva zahraničných študentov na Úrade verejného zdravotníctva SR

 

Miesto návštevy:   ÚVZ SR, Trnavská cesta 52

 

Čas návštevy: 5. mája 2008, 9:30 - 10:30 hod.

 

Zúčastnení za ÚVZ SR: Ing. Šárka Kovácsová

Mgr. Lenka Šramková

PharmDr. Roman Otrusiník

 

Na základe spolupráce medzi Úradom verejného zdravotníctva SR a Trnavskou univerzitou - Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce (Katedra Verejného zdravotníctva) sa uskutočnila návšteva študentov z Juhodánskej Univerzity v Esbjergu. Katedra verejného zdravotníctva v spolupráci s Juhodánskou Univerzitou Esbjerg každoročne sprostredkúva výmenné pobyty pre študentov odboru verejného zdravotníctva. Cieľom výmenných pobytov je nielen účasť na pedagogickom procese, ale aj oboznámenie hosťujúcich zahraničných študentov o systéme verejného zdravotníctva v Slovenskej republike a získanie vedomostí o aktuálnych projektoch a programoch týkajúcich sa verejného zdravotníctva.

 

Študenti z Juhodánskej Univerity boli oboznámení so základnými úlohami plnenými Úradom verejného zdravotníctva, jeho organizačnou štruktúrou, postavením v zdravotníckom systéme a v systéme štátnej správy v  rámci SR. V krátkosti sa zhrnuli oblasti činností jednotlivých odborov úradu, legislatívny rámec (Zákon 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia), ako aj ťažiskové oblasti, na ktoré sa ÚVZ SR v súčasnosti zameriava. Študenti boli oboznámení s Národným programom podpory zdravia, s činnosťou Poradenských centier zdravia na regionálnych úradoch a tiež s činnosťou akreditovaných laboratórií životného prostredia a s Národnými referenčnými centrami pôsobiacimi pri úrade.

 

Zo strany zúčastnených študentov bol prejavený záujem o informácie týkajúce sa činností Poradenských centier pri regionálnych úradoch, problematika nerovnosti v zdraví so zameraním na rómsku populáciu, zapojenie úradu do medzinárodných organizácií a profesných informačných sietí.

 

Zapísal:

PharmDr. R. Otrusiník

5.5.2008

 
<< Začiatok < Dozadu 51 52 53 54 55 56 57 Dopredu > Koniec >>

Stránka 55 z 57