Tlačové správy
Výsledky vyšetrených vzoriek vôd v rámci Svetového dňa vody 2011 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 25 Marec 2011 13:34

Výsledky vyšetrených vzoriek vôd v rámci Svetového dňa vody 2011 (pdf)

 
Stanovisko k mediálnym informáciám týkajúcim sa účinkov a prospešnosti jogurtov vo výžive Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 18 Marec 2011 06:43

Čo sa týka výskumnej štúdie, ktorú podľa ruského internetového magazínu  Medpulse vykonalo Európske centrum pre bezpečnosť potravín,  nebolo možné nájsť ani predmetnú štúdiu, ani spomínané Európske centrum. Nie je preto možné reagovať na konkrétne výsledky danej štúdie a ani zhodnotiť jej  vierohodnosť.

Ad: jogurt nie je nič iné než atrapa:

Pozitívne účinky kyslomliečnych výrobkov boli dokázané v mnohých štúdiách. U ľudí s laktózovou intoleranciou napríklad zlepšujú ich trávenie laktózy. Panel NDA Európskeho úradu per bezpečnosť potravín – EFSA potvrdil pravdivosť zdravotného tvrdenia, že živé „štartovacie“ kultúry v jogurte - “Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus” zlepšujú trávenie laktózy u jedincov s poruchou trávenia laktózy. Okrem toho mliečne výrobky obsahujú kvalitnú živočíšnu bielkovinu (obsahuje 18 z 22 esenciálnych aminokyselín), vápnik ktorý je nevyhnutne potrebný pre tvorbu kostí, zubov a funkcie nervového systému a iné látky potrebné pre metabolické procesy v organizme.

Ad: niektoré jogurty a iné druhy mliečnych produktov môžu byť nebezpečné:

Výroba potravín a teda aj jogurtov sa riadi na Slovensku zákonom č.152/1995 o potravinách v znení neskorších predpisov a tiež platnou legislatívou EÚ, ktorú musia rešpektovať všetci výrobcovia a teda nie je možné, aby akýkoľvek výrobok, ktorý prešiel riadnou kontrolou a je bežne dostupný na trhu bol zdraviu nebezpečný.

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2006 č.. 2143/2006-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka stanovuje mimo iné aj základné požiadavky na kyslomliečne výrobky a jogurty.

Informácia o tom, že jogurty dnes nie sú tým, čím boli pred rokmi je tiež zavádzajúca.

Jednou zo základných charakteristík kyslomliečnych výrobkov (vrátane jogurtov) je fakt, že musia obsahovať živé mikroorganizmy, použité na fermentáciu. Celkové množstvo živých charakteristických mikroorganizmov je charakterizované v už spomínanom výnose ako množstvo kolónie tvoriacich jednotiek (KTJ), pričom pre jogurty sa toto množstvo rovná 107 KTJ v jednom grame výrobku. Jogurt  je podľa kodexového štandardu Codex Alimentarius – 243/2003 a podľa uvedenej hlavy Potravinového kódexu SR charakterizovaný ako kyslomliečny výrobok vyrobený mliečnou fermentáciou za použitia „štartovacích kultúr Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricusStreptococcus thermophillus.

 

Ad: mliečne produkty s predĺženou trvanlivosťou nemajú pozitívne účinky

Niektoré kyslomliečne výrobky môžu byť po skončení procesu kysnutia tepelne ošetrené za účelom zníženia alebo zastavenia aktivity prítomných mikroorganizmov a tým predĺženia trvanlivosti týchto výrobkov aj pri ich úschove bez chladenia. To však nevylučuje, že mikroorganizmy v týchto výrobkoch zostanú živé, aj keď nemusia byť v nadbytku.

Na každom spotrebiteľskom balení mliečneho výrobku musí byť informácia o maximálnej dobe počas ktorej je výrobok možné konzumovať bez toho, aby stratil na kvalite, t.j. v prípade jogurtov musia tieto obsahovať počas celej uvedenej doby určitý počet predpísaných mikroorganizmov. Tieto údaje sú sledované potravinovým dozorom.

 

Ad: Mýty o probiotických baktériách:

Podľa hlavy Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúcej mlieko a výrobky z mlieka: „Probiotická kultúra je monokultúra alebo zmesná kultúra mikroorganizmov, ktoré priaznivo ovplyvňujú organizmus človeka a podporujú funkciu prirodzenej mikroflóry v organizme človeka.“ Mnohé štúdie potvrdzujú pozitívny účinok probiotických mikroorganizmov na zloženie črevnej mikroflóry, ochranné mechanizmy organizmu, využiteľnosť živín atď., za predpokladu, že sa dostanú v dostatočnom množstve cez žalúdok do tráviaceho ústrojenstva.

 

Ad: E1442 – geneticky Modifikovaný kukuričný škrob:

Látka E1442 – opisovaná ako geneticky modifikovaný kukuričný škrob, nie je škrob modifikovaný geneticky, ale fyzikálno-chemicky alebo enzymaticky za účelom získania lepších technologických vlastností. Hydroxypropyldiškrobfosfát okrem iného zlepšuje farbu produktov, ich lesk a je tiež zahusťovacou látkou. Vzhľadom na výbornú odolnosť pri nízkych teplotách sa využíva tiež v mrazených produktoch. Nie sú známe žiadne škodlivé účinky. Jeho použitie v potravinách na Slovensku je povolené a vymedzuje ho hlava Potravinového kódexu upravujúca prídavné látky v potravinách, kde je uvedený aj zoznam a charakteristika prídavných látok, ktoré majú pridelené číslo E. Na komunitárnej úrovni použitie prídavných látok upravuje Nariadenie č.1333/2008 Európskeho parlamentu a Rady zo 16 decembra 2008 o potravinových prídavných látkach.

 

Zdroj: ÚVZ SR – MUDr. Iveta Trusková, PhD

V Bratislave 17.3.2011

 
Svetový deň vody 2011 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 17 Marec 2011 09:53

Svetový deň vody (pdf)

Svetový deň vody - oznam (pdf)

Svetový deň vody - informácia k bezpatnému laboratórnemu vyšetreniu vzoriek pitnej vody (pdf)

 
Pseudodrogám odzvonilo Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 09 Február 2011 00:00

Ministerstvo zdravotníctva predložilo na rokovanie vlády (9.februára 2011) novelizáciu zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných a psychotropných látkach. Podnetom na vypracovanie návrhu zákona je rozhodnutie rady EÚ z 2. decembra 2010 o vystavení 4- metylmetkatinónu (mefedrónu) kontrolným opatreniam. K tomuto kroku MZ SR pristupuje aj na základe aktuálnej situácie, ktorá súvisí s rôznymi „drogovými suvenírmi“ aj pseudodrogami, ktoré sa objavili na Slovensku vo viacerých obchodoch. Práve tieto látky môžu vážne ohroziť zdravie a život ľudí, najmä mladých. Odhaduje sa, že ich následkom  mohlo doposiaľ v Európe zomrieť až 40 ľudí. Na zaradenie týchto látok medzi kontrolované dal podnet Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády SR na základe odporúčania pracovnej skupiny Národného monitorovacieho centra pre drogy Systému včasného varovania pred novými psychoaktívnymi látkami.

Čítať celý článok...
 
Projekt 2010 „Na veku záleží“ Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 01 December 2010 12:10

Dňa 29. novembra 2010 sa MUDr. Gabriel Šimko, MPH - hlavný hygienik Slovenskej republiky – zastupujúci zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní ocenenia „Zodpovedný predajca“ v rámci projektu  „Na veku záleží“. Projekt „Na veku záleží“ sa už 12 rokov zameriava na zamedzenie dostupnosti tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie neplnoletým. Prioritou projektu je snaha napomôcť dodržiavaniu zákona o ochrane nefajčiarov č. 377/2004 Z. z. v praxi. Kľúčovým odkazom 12 ročníka projektu je "Predajca má právo skontrolovať Váš vek a povedať NIE", zameriava sa teda na informovanie o možnosti predajcov skontrolovať vek kupujúceho a o práve odmietnuť predaj cigariet neplnoletým.

Prostredníctvom viacerých foriem komunikácie sa projekt snaží upozorniť na tento problém predajcov, rovnako aj širokú verejnosť. Po prvýkrát sa gestor celého projektu, Zväz obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky (ZOCR SR) rozhodol udeliť ocenenie Zodpovedný predajca pracovníkom, ktorí sa najviac zaslúžili o napredovanie projektu.

Projekt bol pri príležitosti svetového dňa bez tabaku 2010 ocenený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Slovenskou lekárskou spoločnosťou (SLS) za prínos v boji proti fajčeniu na Slovensku a dvakrát bol tiež nominovaný nadáciou Pontis v súťaži Via bona v kategórii Zodpovedné podnikanie. Informácie o projekte sú dostupné na webovej stránke www.navekuzalezi.sk.

 
Informácie v súvislosti s epidemickým výskytom cholery na Haiti Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 23 November 2010 00:00
Informácie v súvislosti s epidemickým výskytom cholery na Haiti (pdf)
 
<< Začiatok < Dozadu 31 32 33 34 35 36 Dopredu > Koniec >>

Stránka 31 z 36