Žilinský kraj


RÚVZ Martin Tlačiť E-mail
Pondelok, 22 Jún 2009 14:08
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine
Kuzmányho 27, 036 80  Martin
tel:  043 /4132 011, www.ruvzmartin.sk
Oddelenie podpory zdravia

tel: 043/4012 942

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia 
1. Základná poradňa  zdravia
Špecializované poradne 
1. Poradňa na odvykanie od fajčenia
2.  Poradňa zdravej výživy
 
RÚVZ Liptovský Mikuláš Tlačiť E-mail
Pondelok, 22 Jún 2009 14:05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
P.O. Box 10, 031 80 Liptovský Mikuláš

tel:  044/5623 458, 5623 451
www.ruvzlm.sk
Oddelenie podpory zdravia

tel: 044/5523 451

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia 
1. Základná poradňa zdravia
Špecializované poradne 
1. Poradňa pre odvykanie od fajčenia
2. Poradňa prevencie drogových závislostí
3. Poradňa optimálnej pohybovej aktivity
4. Poradňa zdravej výživy
5. Poradňa nefarmak. ovplyvňovania tlaku krvi
 
RÚVZ Dolný Kubín Tlačiť E-mail
Pondelok, 22 Jún 2009 14:02
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne
Nemocničná 12, 026 01  Dolný Kubín

tel: 043/5864 806, www.ruvzdk.sk
Oddelenie podpory zdravia
tel: 043/5864 806,
     kl.120

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia 
1. Základná poradňa zdravia
Špecializované  poradne 
1. Poradenstvo prevencie a odvykania fajčenia
2. Poradenstvo zdravej výživy
3. Poradenstvo ochr. a podp. zdravia pri práci
4. Poradenstvo v problematike AIDS – bezplatné anonymné vyšetrenie protilátok proti vírusu HIV
5. Linka pomoci AIDS043/5865 017
 
RÚVZ Čadca Tlačiť E-mail
Pondelok, 22 Jún 2009 13:00
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
Palárikova 1156, 022 01  Čadca

tel: 041/4302 611, www.ruvzca.sk
Oddelenie podpory zdravia

tel: 041/4302 676,
      041/4302 675

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia 
1. Základná poradňa  zdravia041/4302 675
Špecializované  poradne 
1. Určovanie miery zdravotného rizika klienta
2. Poradenstvo v racionálnej výžive
3. Poradenstvo pre odvykanie od fajčenia
 
RÚVZ Žilina Tlačiť E-mail
Pondelok, 22 Jún 2009 12:51
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
V. Spanyola 27, 011 71  Žilina

tel:  041/7233 843, www.ruvzza.sk
Oddelenie podpory zdravia

tel: 041/7233 843,
      041/7233 844,
      041/7233 845,
kl.162

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia 
1. Základná poradňa041/7233 843 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Špecializované poradne 
1. Poradňa zdravej výživy
2. Poradňa pohybovej aktivity
3. Poradňa HIV/AIDS
4. Poradňa HbSAg
5. Poradňa prevencie tabakových závislostí