Trnavský kraj


RÚVZ Senica Tlačiť E-mail
Pondelok, 22 Jún 2009 12:48
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a Skalica
Kolónia 557, 905 01  Senica

tel: 034/6909 311, www.ruvzse.sk
Oddelenie podpory zdravia

tel: 034/6909 326

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia
1. Základná poradňa zdravia034/6909 337 
Špecializované poradne 
1. Poradňa odvykania od fajčenia
 
RÚVZ Galanta Tlačiť E-mail
Pondelok, 22 Jún 2009 12:44
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante
Hodská č. 2352/62, 924 81  Galanta

tel: 031/7833 111, www.ruvzga.sk
Oddelenie podpory zdravia

tel: 031/7833 294

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia 
1. Základná poradňa zdravia 031/7833 294
Špecializované poradne 
1. Poradňa zdravej výživy
2. Poradňa prevencie a odvykania fajčenia, a prevencie drogových závislostí
3. Poradňa na podporu psych. zdravia a prev. stresu
4. Poradňa ochrana a podpory zdravia pri práci
5. Poradna pohybovej aktivity
6. Poradňa orálneho zdravia    
7. Poradňa pre využívanie zv. metodík a postupov 
 
RÚVZ Dunajská Streda Tlačiť E-mail
Pondelok, 22 Jún 2009 12:40
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede
Veľkoblahovská č.1067/32, 929 01  Dunajská Streda

tel: 031/5911 211, www.ruvzds.sk
Oddelenie podpory zdravia

tel: 031/5527 770

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia 
1. Základná poradňa zdravia   031/5527 770
Špecializované poradne 
1. Poradňa prevencie protidrogovej závislosti 
2. Poradňa zdravej výživy 
3. Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity
4. Protistresová poradňa
5. Poradňa pre deti a mládež
 
RÚVZ Trnava Tlačiť E-mail
Pondelok, 22 Jún 2009 12:31
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
pracovisko: Halenárska 23, 917 09 Trnava 9
pracovisko: Limbová 6, P.O. Box 1, 917 09  Trnava 9

tel: 033/5512 861, www.ruvztt.sk
Odbor podpory zdravia

tel: 033/5511 596

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia 
1. Základná poradňa na podporu zdravia 033/ 5511 596
Špecializované poradne 
1. Poradenstvo prevencie HIV/AIDS a telef. linka pomoci AIDS033/5531 133
2. Poradenstvo prevencie drogových závislostí 
3. Poradenstvo pre odvykanie od fajčenia
4. Poradenstvo na podporu psychického zdravia 
5. Poradenstvo o telesnej aktivite