Košický kraj


RÚVZ Trebišov Tlačiť E-mail
Utorok, 16 Jún 2009 14:35
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove
Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov

tel: 056/6660 197, www.ruvztv.sk
Oddelenie podpory zdravia                                                      
tel: 056/6660 762

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  
Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia       
1. Základná poradňa zdravia 056/6660 688,
056/6660 892
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  
Špecializované poradne 
1. Poradňa zdravej výživy056/6660 688,
056/6660 892
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  
2. Pradňa pohybovej aktivity a redukcie hmotnosti 056/6660 688  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  
3. Poradňa odvykania od fajčenia 056/6660 619 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
5. Poradňa zdravia pre deti a rodiny 056/6660 688,
056/6660 892
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  
7. Poradňa prevencie HIV/AIDS 056/6660 198 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
8. Poradňa  pre HBs Ag pozitívne rodiny056/6660 198 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 
RÚVZ Spišská Nová Ves Tlačiť E-mail
Utorok, 16 Jún 2009 14:32
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi
A. Mickiewicza 6, 052 20  Spišská Nová Ves

tel: 053/4170 231, www.ruvzsn.sk
Oddelenie podpory zdravia 

tel: 053/4170 243,
     053/4170 241,
     053/4170 247

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia 
1. Základná poradňa zdravia 053/4170 243,
053/4170247
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Špecializované poradne 
1. Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity053/4170 243,
053/4170247
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
2. Poradňa odvykania od fajčenia  053/4170 243,
053/4170241
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
3. Poradňa zdravej výživy053/4170 243,
053/4170241
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 
RÚVZ Rožňava Tlačiť E-mail
Utorok, 16 Jún 2009 14:08
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave
Špitálska 3, 048 01  Rožňava

tel: 058/7323 257, 058/7323 258,
     kl. 111, www.ruvzrv.sk
Oddelenie podpory zdravia                                                       
tel: 058/7323 257,
     058/7323 258,
     kl.145, 153


Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia  
1. Základná poradňa  zdravia 058/7323 257,
058/7323 258,
kl.145, 153
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.       
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  
Špecializované poradne 
1. Poradňa správnej výživy a úpravy hmotnosti 058/7323 257,
058/7323 258,
kl.105
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
2. Poradňa prevencie a odvykania od fajčenia 058/7323 257,
058/7323 258,
kl.145
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.        
3. Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci   058/7323 257,
058/7323 258,
kl.115
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 
RÚVZ Michalovce Tlačiť E-mail
Utorok, 16 Jún 2009 13:49
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
Sama Chalupku 5, 071 01  Michalovce

tel: 056/6880 611, www.ruvzmi.sk
Odbor podpory zdravia                         
tel: 056/6880 626

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.    
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia  
1. Základná poradňa  zdravia 056/6880 623
Špecializované poradne 
1. Poradňa zdravej výživy   
2. Poradňa na odvykanie od závislostí   
 
RÚVZ Košice Tlačiť E-mail
Utorok, 16 Jún 2009 13:30

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Detašované pracovisko:
Rooseveltova  8, 040 11  Košice

tel: 055/611 42 30, www.ruvzke.sk

Odbor podpory zdravia
tel: 055/611 42 33
 

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia

1. Základná poradňa zdravia

055/611 42 30

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Špecializované poradne

 

1. Poradňa správnej výživy

055/611 42 30

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

2. Poradňa odvykania od fajčenia

055/611 42 30

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

3. Hubárska poradňa 

055/786 01 53

055/786 01 56

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

4. Poradňa prevencie HIV/AIDS

055/622 18 13

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

5. Poradňa očkovania

055/786 01 61

055/786 01 62

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

6. Poradňa genetickej toxikológie pre prevenciu rakoviny

055/786 01 45

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.