Bratislavský kraj


RÚVZ hl. m. Bratislavy Tlačiť E-mail
Utorok, 16 Jún 2009 11:52
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave

Ružinovská č. 8, 820 09  Bratislava 29
Osuského č.1/3, Bratislava - Petržalka
tel: 0917/426 111, www.ruvzba.sk

Odbor podpory zdravia
tel: 0917/426 091
 
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenské centrum podpory zdravia   
1. Základná poradňa zdravia - Ružinovská    0917/426 091 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
2. Základná poradňa zdravia - Petržalka              02/6224 0080 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Špecializované  poradne  
1. Poradňa zdravej výživy, alternatívnej výživy, obezitologická poradňa 0917/426 091 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
2. Poradňa odvykania od fajčenia  0917/426 091 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
3. Poradňa podpory psychického zdravia  0917/426 090 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
4. Poradňa pre deti a mládež  0917/235 456 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
5. Poradňa nefarmakologického ovplyv. tlaku krvi     0917/426 092 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
6. Poradňa pre environmentálne zdravie 0917/426 210 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
7. Poradňa prevencie HIV a AIDS   0917/235 458 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
8. Poradňa ochr.a podpory zdravia pri práci  0917/235 455 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
9. Poradňa ochrany zdravia pred účinkami radónu a kozmického žiarenia  0917/426 062 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.