Výročná správa


Výročná správa RÚVZ v SR rok 2016

Výročná správa RÚVZ v SR rok 2016 (všetky dokumenty sú vo formáte PDF PDF_icon)
 

Banská Bystrica
Bardejov
Bratislava
Čadca
Dolný Kubín
Dunajská Streda
Galanta
Humenné
Komárno

Čítať celý článok...
 
Výročná správa za rok 2016

Výročná správa o činnosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2016 (pdf)

Výročná správa o činnosti úradov verejného zdravotníctva v SR za rok 2016 - odborná časť (pdf)


 
Výročná správa RÚVZ v SR rok 2015

Výročná správa RÚVZ v SR rok 2015 (všetky dokumenty sú vo formáte PDF PDF_icon)
 

Banská Bystrica
Bardejov
Bratislava
Čadca
Dolný Kubín
Dunajská Streda
Galanta
Humenné
Komárno

Čítať celý článok...
 
Výročná správa za rok 2015

Výročná správa o činnosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2015 (pdf)

Výročná správa o činnosti úradov verejného zdravotníctva v SR za rok 2015 - odborná časť (pdf)

 
Výročná správa RÚVZ v SR rok 2014

Výročná správa RÚVZ v SR rok 2014 (všetky dokumenty sú vo formáte PDF PDF_icon)
 

Banská Bystrica
Bardejov
Bratislava
Čadca
Dolný Kubín
Dunajská Streda
Galanta
Humenné
Komárno

Čítať celý článok...
 
Výročná správa za rok 2014

Výročná správa o činnosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2014 (pdf)

Výročná správa o činnosti úradov verejného zdravotníctva v SR za rok 2014 - odborná časť (pdf) 

 
Výročná správa RÚVZ v SR rok 2013

Výročná správa RÚVZ v SR rok 2013 (všetky dokumenty sú vo formáte PDF PDF_icon)
 

Banská Bystrica
Banská Bystrica prilohy
Bardejov
Bratislava
Čadca
Dolný Kubín
Dunajská Streda
Galanta
Humenné
Komárno

Čítať celý článok...
 
Výročná správa za rok 2013

Výročná správa o činnosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2013 (pdf)

Výročná správa o činnosti Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR za rok 2013 (pdf)

 
Výročná správa za rok 2012

Výročná správa o činnosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2012 (pdf)

Výročná správa o činnosti Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR za rok 2012 (pdf)

 
Výročná správa za rok 2011

Výročná správa o činnosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2011 (pdf)

Výročná správa o činnosti Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR za rok 2011 (pdf)

 
Výročná správa za rok 2010

Výročná správa o činnosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky rok 2010 (pdf)

Výročná správa o činnosti Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR za rok 2010 (pdf)

 
Výročná správa za rok 2009

Výročná správa o činnosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky rok 2009 (pdf)

Výročná správa o činnosti Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR za rok 2009 (pdf)

 
Výročná správa za rok 2008

Výročná správa ÚVZ SR za rok 2008 (pdf)

Výročná správa RÚVZ v SR za rok 2008 (pdf)

 
Výročná správa za rok 2007

Výročná správa ÚVZ SR za rok 2007 (pdf)

Výročná správa RÚVZ v SR za rok 2007 (pdf)

 
Výročná správa za rok 2006

Výročná správa ÚVZ SR za rok 2006 (pdf)

Výročná správa RÚVZ v SR za rok 2006 (pdf)

 
Výročná správa za rok 2005

Výročná správa ÚVZ SR za rok 2005 (pdf)