Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Telefón: 02/49 284 201Informácia o spracúvaní osobných údajov Tlačiť E-mail
Piatok, 02 August 2019 11:12

Prevádzkovateľ:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

(ďalej len „ÚVZ SR“)

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

IČO: 00607223

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel.: 02 / 49 248 111

Štatutárny zástupca: Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

                                  hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zodpovedná osoba: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

                                Tel.: 02 / 49 284 201

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“), ako orgán verejného zdravotníctva, pri realizácii úloh a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, získava a následne spracúva Vaše osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ÚVZ SR ste dotknutou osobou - osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností úradu ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca ÚVZ SR alebo jemu blízkou osobou.

Čítať celý článok...
 
Informácia o spracúvaní osobných údajov získaných z obrazového záznamu bezpečnostného kamerového systému (oprávnený záujem prevádzkovateľa) Tlačiť E-mail
Piatok, 02 August 2019 10:59

Prevádzkovateľ kamerového systému:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

(ďalej len „ÚVZ SR“)

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

IČO: 00607223

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel.:02 / 49 284 111

Štatutárny zástupca: Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

                                  hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zodpovedná osoba: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

                                 tel.: 02 / 49 284 201

Čítať celý článok...