Imunologický prehľad v SR 2018

UVZ_Imunita_Infografika1s      UVZ_Imunita_Infografika2sÚVZ SR: Lekári odobrali v rámci Imunologického prehľadu 2018 už 1 363 vzoriek krvi Tlačiť E-mail
Streda, 08 August 2018 12:37

Od začiatku júla 2018 odobrali pediatri a všeobecní lekári pre dospelých v rámci Imunologického prehľadu (IP) 2018 už 1 363 vzoriek krvi. Účastníkov IP si budú vybraní lekári pozývať do svojich ambulancií postupne až do septembra. Do IP 2018 je zapojených 4 218 osôb, odbery krvi vykonáva 338 lekárov v ambulanciách prvého kontaktu. U detí vo veku 1-5 rokov sa odoberá 4,5 ml krvi, u detí 6 ročných a starších a u dospelých sa odoberá 9 ml krvi.


Koordinátorom IP 2018 je Úrad verejného zdravotníctva SR


Koordinátorom IP 2018 hlavný hygienik SR a Úrad verejného zdravotníctva SR. V okresoch zabezpečuje imunologický prehľad 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ). Po odbere krvi každý všeobecný lekár, ktorý realizoval odber, skontaktuje územne príslušný RÚVZ, ktorý vzorky krvi preberie. Tie sa potom rozdistribuujú za presne stanovených transportných podmienok do Špecializovaného pracoviska pre vírusové hepatitídy RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici (vykoná sérologické vyšetrenie protilátok proti vírusovej hepatitíde A,B, C) a do Národného referenčného centra pre morbilli, mumps a rubeolu ÚVZ SR (vykoná sérologické vyšetrenie na protilátky proti osýpkam, mumpsu a ružienke). Ochrana osobných údajov je zabezpečená.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Začali sme realizovať Imunologický prehľad v SR 2018, ktorým zistíme stav imunity slovenskej populácie Tlačiť E-mail
Piatok, 29 Jún 2018 08:06

laboratory3Stav imunity populácie proti vybraným šiestim prenosným ochoreniam - osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C - ukáže Imunologický prehľad SR 2018. Od 1. júla 2018 začína Úrad verejného zdravotníctva SR s jeho realizáciou. Cieľom prehľadu je zároveň preverenie účinnosti súčasných očkovaní proti týmto ochoreniam. Výsledky Imunologického prehľadu 2018 (IP 2018) budú známe v decembri tohto roka. Hlavným koordinátorom IP 2018 je hlavný hygienik Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Realizáciu IP 2018 zabezpečí všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Výsledky imunologického prehľadu pomôžu prehodnotiť a v prípade potreby upraviť alebo zmeniť stratégiu očkovania v Slovenskej republike.


Základným cieľom Imunologického prehľadu je získať informácie do akej miery je zabezpečená kolektívna imunita, či očkovacie látky zabezpečujú tvorbu protilátok u očkovaných osôb a či je správne nastavený termín očkovania. Laboratórne budú vyšetrené séra od 4218 osôb, zapojí sa spolu 338 lekárov, z toho 123 všeobecných lekárov pre dospelých a 215 všeobecných lekárov pre deti a dorast.

Čítať celý článok...
 
Som účastník Imunologického prehľadu v SR 2018: Aké mám z toho výhody? Tlačiť E-mail
Piatok, 29 Jún 2018 08:01

medicDeťom i dospelým sa na laboratórne vyšetrenie hladiny protilátok proti vybraným infekčným ochoreniam odoberie v ambulanciách všeobecných lekárov malé množstvo krvi zo žily. Odber krvi môžu pediatri a všeobecní lekári pre dospelých vykonať iba po poskytnutí úplného poučenia a podpísaní informovaného súhlasu účastníkom Imunologického prehľadu v SR 2018 (IP 2018), respektíve jeho zákonným zástupcom.


Účastník imunologického prehľadu získa viaceré zdravotné výhody. Bude mať podrobnú informáciu o stave svojej imunity proti sledovaným ochoreniam, či má alebo nemá vyššie riziko ochorieť na osýpky, mumps, ružienku či vírusovú hepatitídu A, B a C. Takisto dostane informáciu o prípadnej potrebnej zdravotnej starostlivosti, napríklad o odporúčanom očkovaní alebo o nevyhnutnej liečbe.


„Účastníci Imunologického prehľadu 2018 budú vybraní na základe náhodne stratifikovaného výberu, zo všetkých okresov, bez koncentrácie na obyvateľov väčších miest, zo všetkých vekových skupín, bez ohľadu na etnikum a pri rovnomernom zastúpení obidvoch pohlaví. Podkladom pre výber 4218 ľudí sú osoby evidované u vybraných zmluvných lekárov, a to pediatrov a všeobecných lekárov pre dospelých,“
povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas s tým, že počet účastníkov IP 2018 bol zosúladený s metodikou imunologického prehľadu uskutočneného na Slovensku v roku 2002.

Čítať celý článok...
 
Aká je imunita slovenskej populácie? Zámery Imunologického prehľadu v SR 2018 sme predstavili na pôde Ministerstva zdravotníctva SR Tlačiť E-mail
Piatok, 29 Jún 2018 08:00

UVZ_Imunita_Infografika2xsStav imunity populácie proti šiestim prenosným ochoreniam - osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C - ukáže Imunologický prehľad SR 2018. Od 1. júla 2018 ho spúšťa Úrad verejného zdravotníctva SR. Cieľom je zároveň preveriť účinnosť súčasných očkovaní proti týmto ochoreniam. Výsledky Imunologického prehľadu 2018 (IP 2018) budú známe v decembri tohto roka.


Do zisťovania sa zapoja všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva (36). „Umožní nám to získať  informácie, do akej miery je zabezpečená kolektívna imunita populácie, či očkovacie látky zabezpečujú tvorbu protilátok u očkovaných osôb a či sú správne nastavené termíny očkovania. Na základe výsledkov bude možné prehodnotiť a v prípade potreby upraviť alebo zmeniť stratégiu očkovania na Slovensku,“ uviedla ministerka zdravotníctva  Andrea Kalavská.

Čítať celý článok...