SK PRES
Konferencia SK PRES o chronických neprenosných ochoreniach Tlačiť E-mail

V dňoch 20. – 21. septembra 2016 sa v Bratislave uskutočnila konferencia na vysokej úrovni s názvom „Prevencia chronických neprenosných ochorení a zdravý životný štýl".

Téma konferencie úzko súvisela s prioritami Slovenského predsedníctva v Rade EÚ s cieľom zdôrazniť význam prevencie chronických neprenosných ochorení ako aj nadviazať na kroky EÚ a NL PRES v oblasti reformulácie potravín.

Účastníkmi konferencie boli zástupcovia Európskej komisie, Svetovej zdravotníckej organizácie, experti zastrešujúci odborné problematiky v rámci predchádzajúceho Holandského predsedníctva v Rade EÚ ako aj nasledujúceho Maltského predsedníctva v Rade EÚ a experti z členských štátov EÚ.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR sa aktívne zapája do Slovenského Predsedníctva v Rade EÚ Tlačiť E-mail

Logo_SK-PRES-01Slovenská republika od 1. júla do 31. decembra 2016 predsedá Rade Európskej únie. Ako predsednícky štát bude Slovensko viesť počas tohto polroka rokovania o novej európskej legislatíve či aktuálnych politických otázkach. Jeho hlavnou úlohou dovnútra Rady EÚ bude hľadať kompromisy medzi členskými štátmi v európskych politikách. Navonok ich bude Slovensko zastupovať vo vzťahu k ďalším európskym inštitúciám ako Európska komisia či Európsky parlament.


Ide o historicky prvé slovenské predsedníctvo
. Jeho príprava sa začala už v roku 2012. V záujme kontinuity rokovaní Rady, polročné predsedníctva úzko spolupracujú v trojčlennej skupine. Táto predsednícka „trojka“ vypracúva spoločný program činností Rady na obdobie 18 mesiacov a súčasne každá predsedajúca krajina má svoj PRES program, ktorý vychádza z daného programu Tria ako aj nadväzuje na predchádzajúce PRES.

Slovensko tvorí predsednícke trio s Holandskom (01. 01. 2016 – 30. 06. 2016) a Maltou (01. 01. 2017 – 30. 06. 2017).

Čítať celý článok...