Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny


Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2018 (37. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 14 September 2018 13:44

swimming_poolRegionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) v 37. kalendárnom týždni  vykonávali monitoring kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa už len ojedinele.


V tomto týždni naďalej dochádzalo k ukončovaniu prevádzky umelých aj prírodných kúpalísk.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2018 (36. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 07 September 2018 13:26

swim_ringRegionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) aj v 36. kalendárnom týždni vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na prevádzkovaných kúpaliskách. Taktiež pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa, pričom mnohé vykonané odbery boli poslednými v kúpacej sezóne (ďalej len „KS“).


V priebehu 36. týždňa dochádzalo k postupnému ukončovaniu prevádzky umelých aj prírodných kúpalísk.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2018 (35. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 31 August 2018 12:52

funRegionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) aj v 35. kalendárnom týždni vykonávali na prevádzkovaných prírodných i umelých kúpaliskách štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) a pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.

Počas 35. týždňa dochádzalo v niektorých okresoch k postupnému ukončovaniu prevádzok sezónnych kúpalísk a bazénov. Z dôvodu chladnejšieho počasia bola v porovnaní s minulým týždňom návštevnosť na mnohých kúpaliskách znížená.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2018 (34. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 24 August 2018 13:16

sunglassesRegionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) aj v 34. kalendárnom týždni vykonávali na prevádzkovaných prírodných i umelých kúpaliskách štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“). Taktiež pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.

Návštevnosť na mnohých kúpaliskách bola vzhľadom na priaznivé počasie vysoká.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2018 (33. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 17 August 2018 12:56

young_swimmerRegionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) aj v 33. kalendárnom týždni vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na umelých i prírodných kúpaliskách a z bazénov odoberali na laboratórne vyšetrenie kontrolné vzorky vody na kúpanie. V prípade zistenia nedostatkov na kúpaliskách ukladali opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.

Návštevnosť na mnohých kúpaliskách bola v porovnaní s minulým týždňom nižšia.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2018 (32. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 10 August 2018 11:09

swimmerV 32. týždni Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách. Taktiež odoberali kontrolné vzorky vody na kúpanie z bazénov na laboratórne vyšetrenie. V prípade zistenia nedostatkov na kúpaliskách ukladali opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.

Na niektorých kúpaliskách bola návštevnosť v 32. týždni priemerná, na iných bola pre pekné počasie vysoká.

Čítať celý článok...