Týždenné aktualizácie počas kúpacej sezóny
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2018 (29. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 20 Júl 2018 11:31

swimRegionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v kontrole hygienického stavu (stav bazénov, čistota areálov, dodržiavanie prevádzkového poriadku a ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť zdravie rekreantov a kvalitu rekreácie) prevádzkovaných kúpalísk a kontrolných odberoch vzoriek vody na kúpanie. V prípade zistenia nedostatkov na prírodných a umelých kúpaliskách RÚVZ ukladali opatrenia na ich odstránenie. Pokračovalo aj monitorovanie kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

Vzhľadom k nestabilnému a často chladnému počasiu bola návštevnosť v 29. týždni nízka.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2018 (28. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 13 Júl 2018 12:35

feetPrevádzka väčšiny prírodných a umelých kúpalísk, ktoré pre kúpaciu sezónu (ďalej len „KS“) 2018 plánujú sezónnu prevádzku, bola už schválená súhlasnými rozhodnutiami miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“). Ich návštevnosť bola v 28. týždni nízka vzhľadom k premenlivému a často nepriaznivému počasiu.

RÚVZ  pokračovali v kontrole hygienického stavu prevádzkovaných kúpalísk a kontrolných odberoch vzoriek vody na kúpanie. V prípade zistenia nedostatkov na prírodných a umelých kúpaliskách RÚVZ ukladali opatrenia na ich odstránenie. Pokračovalo aj monitorovanie kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2018 (27. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 06 Júl 2018 13:44

womanV 27. týždni (ku dňu 6.7.2018) boli do prevádzky uvedené ďalšie umelé a prírodné kúpaliská. Pokračovali kontroly pripravenosti a odbery vzoriek na kúpaliskách, ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) vykonávali kontrolu hygienického stavu už prevádzkovaných kúpalísk a kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. Taktiež  monitorovali aj kvalitu vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

Návštevnosť mnohých kúpalísk bola v 27. týždni vzhľadom na nepriaznivé počasie nízka.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2018 (26. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 29 Jún 2018 13:22

swimmingV 26. týždni (ku dňu 29.6.2018) boli do prevádzky uvedené ďalšie umelé a prírodné kúpaliská. Pokračovali kontroly pripravenosti a odbery vzoriek na kúpaliskách, ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky a monitorovanie kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.Prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy


V 26. týždni je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 12 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

Čítať celý článok...