Zoznamy vôd určených na kúpanie


Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2019 - Informácia pre verejnosť Tlačiť E-mail
Piatok, 31 Máj 2019 13:38

Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2019 - Informácia pre verejnosť (pdf)

 
Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2018 - Informácia pre verejnosť Tlačiť E-mail
Piatok, 29 Jún 2018 13:34

kupaciasezonaZoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2018 - Informácia pre verejnosť (pdf)

 
Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2017 - Informácia pre verejnosť Tlačiť E-mail
Piatok, 16 Jún 2017 07:47

Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2017 - Informácia pre verejnosť (pdf)

 
Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2016 - Informácia pre verejnosť Tlačiť E-mail
Streda, 15 Jún 2016 11:04

Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2016 - Informácia pre verejnosť (pdf)

 
Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2015 Tlačiť E-mail
Piatok, 12 Jún 2015 11:12

Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2015 (pdf)

 
Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2015 - Informácia pre verejnosť Tlačiť E-mail
Piatok, 12 Jún 2015 11:09

Podľa čl. 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (ďalej ,,smernica o vodách na kúpanie'') má Slovenská republika pred začatím každej kúpacej sezóny povinnosť informovať verejnosť o Zozname vôd určených na kúpanie.

 

Voda určená na kúpanie (VUK)

Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť
15. októbra 2012, sa nahradil termín voda vhodná na kúpanie za termín voda určená na kúpanie.

Čítať celý článok...