Zoznamy vôd určených na kúpanie


Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2018 - Informácia pre verejnosť Tlačiť E-mail
Piatok, 29 Jún 2018 12:34

kupaciasezonaZoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2018 - Informácia pre verejnosť (pdf)

 
Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2017 - Informácia pre verejnosť Tlačiť E-mail
Piatok, 16 Jún 2017 06:47

Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2017 - Informácia pre verejnosť (pdf)

 
Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2016 - Informácia pre verejnosť Tlačiť E-mail
Streda, 15 Jún 2016 10:04

Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2016 - Informácia pre verejnosť (pdf)

 
Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2015 Tlačiť E-mail
Piatok, 12 Jún 2015 10:12

Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2015 (pdf)

 
Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2015 - Informácia pre verejnosť Tlačiť E-mail
Piatok, 12 Jún 2015 10:09

Podľa čl. 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (ďalej ,,smernica o vodách na kúpanie'') má Slovenská republika pred začatím každej kúpacej sezóny povinnosť informovať verejnosť o Zozname vôd určených na kúpanie.

 

Voda určená na kúpanie (VUK)

Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť
15. októbra 2012, sa nahradil termín voda vhodná na kúpanie za termín voda určená na kúpanie.

Čítať celý článok...
 
Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2014 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 12 Jún 2014 11:45

Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2014 (pdf)