Ponuka prebytočného majetku
Nájom nebytového priestoru - Kávomat Tlačiť E-mail
Streda, 07 Október 2015 10:17

Ponuka na prenájom nebytového priestoru o rozlohe 1 m² nachádzajúceho sa na prízemí v budove Úradu verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava. Priestor je určený na umiestnenie kávomatu. Výška trhového nájomného, t.j. minimálna cena za nájom priestoru je určená 489,00€ bez DPH/m²/rok.
 

Dátum zverejnenia ponuky:

24.09.2015

Začiatok lehoty na doručovanie ponúk:

25.09.2015

Koniec lehoty na doručovanie ponúk:

08.10.2015

Čítať celý článok...