Svetový deň vody


Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2018 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19 Apríl 2018 12:42

sdv2018_logoPri príležitosti Svetového dňa vody (ďalej len „SDV“), kedy sa na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov hlavnou témou pre rok 2018 stala "Príroda pre vodu", zaoberajúca sa využitím prírody na prekonanie vodných výziev 21. storočia (klimatické zmeny, povodne a suchá, znečistenie vody), vykonávali Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) a  regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) na Slovensku aktivity, zamerané na zvýšenie informovanosti a povedomia obyvateľov v oblasti pitnej vody a na overenie kvality pitnej vody z individuálnych vodných zdrojov.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň vody 2018 – Výsledky analýz ÚVZ SR Tlačiť E-mail
Pondelok, 26 Marec 2018 12:09

vyhodnotenie2017Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa vody poskytol dňa 21. marca 2018 verejnosti bezplatné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti).

Nevyhovujúce výsledky analyzovaných ukazovateľov sú označené červenou farbou. Z celkového počtu 317 analyzovaných vzoriek nevyhovelo požiadavkám limitných hodnôt, ktoré sú definované vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v ukazovateli dusičnany 74 vzoriek a v ukazovateli dusitany 3 vzorky.

 

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Aktivity regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR počas Svetového dňa vody 2018 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 15 Marec 2018 08:13

img_3247

Foto: zdroj ÚVZ SR

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Svetový deň vody 2018 - bezplatné laboratórne vyšetrenie a konzultácie k vode zo studní dňa 21. marca 2018 Tlačiť E-mail
Utorok, 13 Marec 2018 14:46

sdv2018“Príroda pre voduje posolstvo Svetového dňa vody 2018. Pri tejto príležitosti bude Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v stredu dňa 21. marca 2018 realizovať pre širokú verejnosť bezplatné rozbory vody zo studní a konzultácie s odborníkmi v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody.


Laboratórna analýza

Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t.j. jej krátkodobé ani dlhodobé používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.

Čítať celý článok...
 
Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2017 ,,Odpadová voda“ Tlačiť E-mail
Utorok, 11 Apríl 2017 14:16

Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2017 ,,Odpadová voda“ (pdf)

 
Svetový deň vody 2017 - Vyhodnotenie analýz ÚVZ SR Tlačiť E-mail

is_pitna_voda2Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa vody poskytol dňa 22. marca 2017 verejnosti bezplatné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti).

Čítať celý článok...