Svetový deň vody
Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2017 ,,Odpadová voda“ Tlačiť E-mail
Utorok, 11 Apríl 2017 14:16

Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2017 ,,Odpadová voda“ (pdf)

 
Svetový deň vody 2017 - Vyhodnotenie analýz ÚVZ SR Tlačiť E-mail

is_pitna_voda2Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa vody poskytol dňa 22. marca 2017 verejnosti bezplatné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti).

Čítať celý článok...
 
Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2016 "Voda a pracovné príležitosti" Tlačiť E-mail
Pondelok, 11 Apríl 2016 09:37

Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2016 "Voda a pracovné príležitosti" (pdf)

 
Svetový deň vody 2016 – Výsledky analýz ÚVZ SR Tlačiť E-mail
Streda, 23 Marec 2016 13:10

is_pitna_vodaÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa vody poskytol dňa 21. marca 2016 verejnosti bezplatné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody
z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti).

Čítať celý článok...
 
Svetový deň vody 2016 Tlačiť E-mail
Utorok, 15 Marec 2016 08:11

sdv2016
 

Témou tohtoročného Svetového dňa vody je ,,Voda a pracovné príležitosti“. Akciu koordinujú OSN a Medzinárodná organizácia pre prácu. OSN ako entita propaguje právo na prácu, povzbudzuje k poctivým pracovným príležitostiam, zlepšuje sociálnu ochranu zamestnancov, posilňuje dialóg o práci a s prácou súvisiacimi záležitosťami. Voda je stredobodom ľudského žitia. Stabilné prostredie, ekonomika a slušná práca môžu poskytnúť lepší hospodársky výsledok, ktorý vo všeobecnosti určuje sociálny a ekonomický pokrok krajiny. Téma zdôrazňuje ako majú voda a práca moc zmeniť životy ľudí.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň vody v Gabčíkove Tlačiť E-mail

sdv2015_logoDňa 19. marca 2015 sa v Kultúrnom dome v Gabčíkove pri príležitosti Svetového dňa vody 2015 a realizácie projektu Kvalita pitnej vody a vedľajšie produkty dezinfekcie uskutočnila beseda Pitná voda v Gabčíkove. Besedu pripravil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede, Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou Nitra (Odštepný závod Dunajská Streda) a obcou Gabčíkovo.

Na besede odzneli v rámci programu odzneli 4 prednášky:

- Svetový deň vody, Kvalita pitnej vody v Gabčíkove,

- Projekt Kvalita pitnej vody a vedľajšie produkty dezinfekcie – miestny vodovod Gabčíkovo,

- Potenciálne rizika znečistenia zdrojov pitných vôd v lokalite Gabčíkovo.

Čítať celý článok...