Ostatné - Kvalita pitnej vody


Aktuálny zoznam výnimiek v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Pondelok, 22 Apríl 2013 00:00

na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 97/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 247/2017 Z. z.“).

Čítať celý článok...