Ostatné - Kvalita pitnej vody
Európska komisia sa pýta občanov na kvalitu pitnej vody v Európe - Informácia pre verejnosť Tlačiť E-mail
Pondelok, 07 Júl 2014 12:47

V roku 2013 Európska občianska iniciatíva Right2Water (Právo na vodu) po prvýkrát v histórii EÚ zozbierala dostatočný počet hlasov (1 884 790) v petícii ,,Voda a sanitácia sú ľudské právo. Voda je verejné dobro, nie komodita." a prispela k tomu, aby sa Európska komisia začala vážne zaoberať požiadavkami petície. Viac informácií o iniciatíve Right2Water je k dispozícii na internetovej stránke: http://www.right2water.eu/.

Európska komisia na túto iniciatívu reagovala tak, že od 23.6.2014 do 15.9.2014 prebieha celoeurópska verejná konzultácia prostredníctvom online dotazníka, v ktorom sa snaží zistiť názor občanov na zásobovanie pitnou vodou v malých a veľkých zásobovaných oblastiach, na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť pitnej vody.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny zoznam výnimiek na použitie vody, ktorá nespĺňa limity Tlačiť E-mail
Pondelok, 22 Apríl 2013 00:00

Aktuálny zoznam výnimiek na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality vody určenej na ľudskú spotrebu podľa nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z.

 

 

V súčasnosti v Slovenskej republike sú povolené 2 výnimky na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody uvedené v prílohe č. 1 časť B písm. a) k nariadeniu vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z.

 

1.  Výnimka vydaná rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch pod č. 2349/2/2011 zo dňa 06.06.2011 pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra pre použitie vody z vodovodu obce Nové Zámky/Sikenička pre ukazovateľ – dusičnany, z ktorého je zásobovaných 437 obyvateľov. Výnimka bola udelená na obdobie troch rokov (od 25.06.2011 do 24.06.2014).

2.  Výnimka vydaná rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Trnave pod  č. RÚVZ /2011/02033/Ha-HŽP zo dňa 24.05.2011 pre Obecný úrad Pastuchov pre použitie vody z verejného vodovodu v obci Pastuchov pre ukazovateľ – dusičnany, z ktorého je zásobovaných 978 obyvateľov. Výnimka bola udelená na obdobie troch rokov (od 25.05.2011 do 24.05.2014).

 

Čítať celý článok...