PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA Tlačiť E-mail

ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÉ MAJÚ OPRÁVNENIE NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI PZS (pdf)


ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB - PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÝM ÚVZ SR ODOBRAL OPRÁVNENIE NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI PZS (pdf)


ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÉ VYKONÁVAJÚ SAMOSTATNE DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM NIEKTORÉ ČINNOSTI PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2). (pdf)


NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI O VYDANIE OPRÁVNENIA NA VÝKON PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM PRE ZAMESTNANCOV, KTORÍ VYKONÁVAJÚ PRÁCE ZARADENÉ DO KATEGÓRIÍ 1, 2, 3 ALEBO 4 (pdf)


NÁLEŽITOSTI OHLÁSENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR NA VYKONÁVANIE NIEKTORÝCH ČINNOSTÍ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM PRE ZAMESTNANCOV, KTORÍ VYKONÁVAJÚ PRÁCE ZARADENÉ DO KATEGÓRIÍ 1 ALEBO 2 (pdf)

Pre vyhľadávanie v pdf zoznamoch použite skratku CTRL+F.
 

 
Upozornenie vo veci adresovania písomností orgánom verejného zdravotníctva podľa ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z., týkajúcich sa pracovnej zdravotnej služby Tlačiť E-mail

Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje zamestnávateľov, ako aj fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré ohlasujú vykonávanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby dodávateľsky pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2, na adresovanie písomností orgánom verejného zdravotníctva podľa ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z.:

Čítať celý článok...
 
Zákon č. 355/2007 Z. z. a ochrana zdravia pri práci Tlačiť E-mail

Zákon č. 355/2007 Z. z. vybrané oblasti týkajúce sa ochrany zdravia pri práci - informácia (pdf)

 
Upozornenie pre bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov a bezpečnostnotechnické služby Tlačiť E-mail

Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré ohlásili vykonávanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby dodávateľsky pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2 a sú uvedení v zozname na internetovej stránke ÚVZ SR na nasledujúce skutočnosti:

Čítať celý článok...