Zaujímavosti z účasti na medzinárodných odborných


Hlavný hygienik SR na 63. zasadnutí regionálneho výboru WHO pre Európu Tlačiť E-mail
Streda, 02 Október 2013 09:37

who_europeV dňoch 16. a 17. septembra 2013 sa v tureckom Izmire konalo 63. zasadnutie regionálneho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu za účasti predstaviteľov z 51 krajín európskeho regiónu WHO. Slovenskú republiku zastupoval hlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH.


Hlavnými témami tohto zasadnutia bola implementácia stratégie Zdravie 2020, sociálne determinanty v zdraví, výživa a neprenosné ochorenia, zdravotné systémy v čase globálnej ekonomickej krízy, európsky akčný plán pre mentálne zdravie a ďalšie.

Čítať celý článok...
 
Štátna tajomníčka pre zdravotníctvo Bosny a Hercegoviny na pôde Úradu Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19 September 2013 23:00

Úrad verejného zdravotníctva SR navštívila dňa 19. 9. 2013 delegácia expertov verejného zdravotníctva pod vedením štátnej tajomníčky pre zdravotníctvo Bosny a Hercegoviny dr. med. Draženky Malićbegović. Prijatie sa uskutočnilo v rámci projektu reformy verejného zdravotníctva Bosny a Hercegoviny, s cieľom zdieľať skúsenosti v rámci postavenia a funkcie verejného zdravotníctva v krajine, medzinárodných zdravotných predpisov WHO, oblasti prenosných ochorení a systému rýchleho varovania EWRS.

Štátnu tajomníčku pre zdravotníctvo a delegáciu expertov Bosny a Hercegoviny prijal hlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, ktorý predstavil históriu, postavenie, funkcie a národné programy Úradu verejného zdravotníctva SR, 36 regionálnych úradov ako aj samotné poslanie a zabezpečenie fungovania verejného zdravotníctva pre občanov v podmienkach SR a vyplývajúce z postavenia členského štátu EÚ.

Čítať celý článok...
 
Viedenská deklarácia o výžive a neprenosných ochoreniach v kontexte Zdravia 2020 Tlačiť E-mail
Streda, 17 Júl 2013 07:28

viedenska_deklaracia

 

Dňa 4. a 5. 7. 2013 sa vo Viedni pod záštitou  Svetovej zdravotníckej organizácie  - Regionálneho výboru WHO pre Európu, uskutočnila ministerská konferencia o výžive a neprenosných ochoreniach v kontexte Zdravia 2020. Konferencie sa zúčastnilo 46 členských krajín, zástupcovia Európskej komisie, medzinárodných organizácií a vedeckých a univerzitných zastúpení. Hlavným cieľom konferencie bolo pripravenie Viedenskej deklarácie pre jej politické odsúhlasenie, ktoré sa uskutoční v septembri v Turecku.

Viedenská deklarácia vychádza z kontextu Zdravie 2020 ako odozva na  rastúcu záťaž spoločnosti neprenosnými chronickými ochoreniami (ďalej „NCD“), ako sú obezita, kardiovaskulárne choroby, diabetes a niektoré nádorové ochorenia a zároveň predstavuje potvrdenie záväzku členských krajín zaoberať sa rizikovými faktormi súvisiacimi s výživou, tabakom, alkoholom a fyzickou inaktivitou. Potvrdzuje postoj prijatý v Spoločnej medzinárodnej deklarácii k prevencii a kontrole NCD z r. 2011, WHO Akčnom pláne pre prevenciu a kontrolu NCD na r. 2013 – 2020, ktorý bol prijatý na 8. konferencii v Helsinkách ako aj Európskej charte boja proti obezite.

Čítať celý článok...
 
Rokovanie s predstaviteľom Veľvyslanectva Bulharskej republiky Tlačiť E-mail
Utorok, 23 Apríl 2013 10:39

logo_uvzsr

Štatutárna zástupkyňa hlavného hygienika SR MUDr. Jana Hamade, PhD., prijala na pôde Úradu verejného zdravotníctva SR, dnes 22. apríla 2013 ochodno-ekonomického radcu Veľvyslanectva Bulharskej republiky pán Dinka Urumova.

Predmetom rokovania bola problematika Rámcového dohovoru o kontrole tabaku Svetovej zdravotníckej organizácie a Protokolu o eliminácii nezákonného obchodovania s tabakovými výrobkami. Rokovania sa zúčastnil aj Doc. PhDr. Robert Ochaba, PhD., MPH, kde spoločne diskutovali aj o pripravovanom návrhu novej revidovanej smernice o tabakových výrobkoch. 

 
ÚVZ SR na rokovaní k problematike pripravenosti krajín na udalosti verejného zdravia Tlačiť E-mail
Piatok, 15 Marec 2013 13:54

V dňoch 25. – 27. februára 2013 sa v Luxemburgu konalo spoločné rokovanie Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s názvom EWRS – IHR míting, ktorého sa v zastúpení SR zúčastnila PhDr. Alexandra Žampachová z odboru epidemiológie ÚVZ SR. Rokovanie sa konalo za účasti viac ako 100 účastníkov z 50 krajín sveta a program podujatia bol venovaný dvom významným témam: EWRS - systém rýchleho varovania a odpovede, implementácia IHR - Medzinárodné zdravotné predpisy WHO. Náplňou EWRS časti mítingu boli informácie o štandardných definíciách ochorení, cezhraničných ohrozeniach a problémoch z oblasti epidemiológie prenosných ochorení, ktoré boli do systému rýchleho varovania najčastejšie hlásené (napr. pandemická chrípka, črevné nákazy a iné). Prostredníctvom systému rýchleho varovania a odpovede (EWRS) sú krajiny Európy, vrátane SR, okamžite informované o vzniku mimoriadnych epidemiologických situácií v európskych krajinách. V prípade vzniku mimoriadnej epidemiologickej situácie sú prijímané príslušné protiepidemické opatrenia, ktoré závisia od jej charakteru.

Čítať celý článok...
 
Európsky rok občanov – rok 2013 Tlačiť E-mail
Piatok, 04 Január 2013 13:53

europsky_rok_obcana_2013Rok 2013 bol vyhlásený za „Európsky rok občanov“ s cieľom zvýšiť informovanosť občanov EÚ o ich právach, ktoré im z občianstva EÚ vyplývajú.

Vzhľadom k tomu, že občania EÚ sú často nedostatočne informovaní, cieľom Európskeho roka je zvýšiť povedomie Európanov o svojich právach a príležitostiach, ktoré sú im prostredníctvom občianstva EÚ poskytované a to najmä právo žiť a pracovať kdekoľvek v Európskej únii.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 3