Zaujímavosti z účasti na medzinárodných odborných


Expertné stretnutie hlavných hygienikov V4 v Bratislave Tlačiť E-mail
Piatok, 24 Apríl 2015 08:07

Pri príležitosti predsedania Slovenska v rámci Vyšehradskej skupiny  sa v dňoch 22. a 23. apríla v Bratislave konalo expertné stretnutie hlavných hygienikov V4. Hlavný hygienik SR a štátny tajomník ministerstva zdravotníctva privítali delegácie z Maďarska, Poľska a z Českej republiky. Ťažiskovými  témami rokovania boli: Intervencie vo výžive a zdravom životnom štýle ako faktor prevencie obezity a ostatných neprenosných chronických ochorení; Pripravenosť krajín V4 na vysoko virulentné  nákazy; Situácia v sledovaní stavu zdravia rómskej populácie v krajinách V4. Aktuálnosť týchto tém sa odrazila aj na prezentáciách zúčastnených krajín. Odborné príspevky ukázali, že Slovensko ako i krajiny V4 spájajú podobné problémy a hľadajú sa riešenia v mnohých spoločných bodoch.  „Sociálne, ekonomické a legislatívne rámce fungovania verejného zdravotníctva má každá krajina nastavené, ale súčasne je potrebná ich neustála aktualizácia vzhľadom na nové okolnosti doby a vývoja spoločnosti“, uviedol na stretnutí hlavný hygienik SR.  Prezentácie a diskusie z rokovania načrtli smerovania na národnej úrovni a taktiež snahu spojiť sily a spolupracovať s cieľom prevencie a zlepšenia zdravotného stavu občanov.

Čítať celý článok...
 
Hlavný hygienik SR na XV. ročníku Slezské dni preventívnej medicíny Tlačiť E-mail
Utorok, 17 Marec 2015 13:14

Hlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH prijal pozvanie a v dňoch 10. a 12. marca 2015  sa zúčastnil na konferencii s medzinárodnou účasťou pri príležitosti XV. ročníka Slezských dní preventívnej medicíny, ktorá sa konala v liečebnom dome Darkov v Karvinej.

Úvodom konferencie hlavná organizátorka, krajská hygienička Krajskej hygienickej stanice Moravskoslezského kraja so sídlom v Ostrave MUDr. Šebáková Helena privítala domácich i zahraničných hostí, medzi ktorých patril HH SR i HH Poľska.
Hlavné témy odbornej konferencie boli  venované Vysoko nebezpečným nákazám (Ebola), kaziustike infekčnej epidemiológie, preventívnym programom, bezpečnosti potravín, významu výživy pre zdravie človeka a  zdraviu a prostrediu.

Čítať celý článok...
 
Hlavný hygienik SR na 64. zasadnutí regionálneho výboru WHO pre Európu Tlačiť E-mail
Piatok, 10 Október 2014 13:17

V dňoch 15. a 18. septembra 2014 sa v Kodani konalo 64. zasadnutie regionálneho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu. Slovenskú republiku zastupoval hlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH.


Hlavnými témami odbornej diskusie na zasadnutí boli Prvá správa o implementácii rámca európskej zdravotnej politiky – Zdravie 2020, Investovanie do zdravia detí, WHO Európsky regionálny akčný plán pre potraviny a výživu na roky 2015-2020 a Regionálny akčný plán pre vakcináciu na roky 2015-2020. Diskusia sa venovala tiež otázkam, ktoré boli predmetom rokovaní 67. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia - Rámec pre zapojenie neštátnych aktérov do aktivít WHO, Reforma WHO, záležitosti vyplývajúce z rezolúcií a rozhodnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia – prenosné ochorenia, neprenosné ochorenia, pripravenosť, surveillance a odpovede na hrozby ohrozenia zdravia.

Čítať celý článok...
 
Predstavitelia ECDC navštívili Úrad verejného zdravotníctva SR Tlačiť E-mail
Piatok, 12 September 2014 12:51

ecdcÚrad verejného zdravotníctva SR privítal dňa 11. septembra 2014 predstaviteľov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Riaditeľa  ECDC Marca Sprengera prijal hlavný hygienik SR Ivan Rovný spolu s odborníkmi z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Úvodnou témou stretnutia bol organizovaný systém verejného zdravotníctva v SR na národnej úrovni.

V rámci pracovného rokovania hlavný hygienik SR odovzdal riaditeľovi ECDC zlatú pamätnú medailu, ktorá bola vydaná pri príležitosti 60. výročia prijatia zákona č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti.

Čítať celý článok...
 
Hlavný hygienik SR na 63. zasadnutí regionálneho výboru WHO pre Európu Tlačiť E-mail
Streda, 02 Október 2013 10:37

who_europeV dňoch 16. a 17. septembra 2013 sa v tureckom Izmire konalo 63. zasadnutie regionálneho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu za účasti predstaviteľov z 51 krajín európskeho regiónu WHO. Slovenskú republiku zastupoval hlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH.


Hlavnými témami tohto zasadnutia bola implementácia stratégie Zdravie 2020, sociálne determinanty v zdraví, výživa a neprenosné ochorenia, zdravotné systémy v čase globálnej ekonomickej krízy, európsky akčný plán pre mentálne zdravie a ďalšie.

Čítať celý článok...
 
Štátna tajomníčka pre zdravotníctvo Bosny a Hercegoviny na pôde Úradu Tlačiť E-mail
Piatok, 20 September 2013 00:00

Úrad verejného zdravotníctva SR navštívila dňa 19. 9. 2013 delegácia expertov verejného zdravotníctva pod vedením štátnej tajomníčky pre zdravotníctvo Bosny a Hercegoviny dr. med. Draženky Malićbegović. Prijatie sa uskutočnilo v rámci projektu reformy verejného zdravotníctva Bosny a Hercegoviny, s cieľom zdieľať skúsenosti v rámci postavenia a funkcie verejného zdravotníctva v krajine, medzinárodných zdravotných predpisov WHO, oblasti prenosných ochorení a systému rýchleho varovania EWRS.

Štátnu tajomníčku pre zdravotníctvo a delegáciu expertov Bosny a Hercegoviny prijal hlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, ktorý predstavil históriu, postavenie, funkcie a národné programy Úradu verejného zdravotníctva SR, 36 regionálnych úradov ako aj samotné poslanie a zabezpečenie fungovania verejného zdravotníctva pre občanov v podmienkach SR a vyplývajúce z postavenia členského štátu EÚ.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 3