Svetové dni


20. jún 2019 Svetový deň utečencov  - #StepWithRefugees Tlačiť E-mail
Utorok, 18 Jún 2019 11:54

Valné zhromaždenie OSN v roku 2000 vyhlásilo 20. jún za Svetový deň utečencov (World Refugee Day). Tento dátum bol vybraný podľa Afrického dňa utečencov a následne bol zjednotený po celom svete. Hlavným zmyslom Dňa utečencov je poukázať na životné podmienky a problémy utečencov, a vzbudiť povedomie spoločnosti o týchto problémoch. Tohto ročnou témou je #StepWithRefugees - krok s utečencami.

Migranti tvoria 7 % celkovej populácie členských krajín EÚ, pričom viac ako dve tretiny migrantov v EÚ žije v piatich krajinách EÚ: v Nemecku, Španielsku, Veľkej Británii, Taliansku a vo Francúzsku. Medzi migrantmi žijúcich v EÚ majú najväčšie zastúpenie občania Turecka (1,98 mil.), Maroka (1,38 mil.) a Číny (0,72 mil.). Z krajín mimo EÚ najčastejšie krajiny pôvodu sú Ukrajina, Srbsko, Rusko, Vietnam, Čína, Turecko, Sýria. Počet cudzincov s povolením na pobyt na Slovensku v roku 2018 bolo 121 264. Ich podiel na celkovej populácii Slovenska predstavuje 2,22 %. Od vstupu SR do EÚ v roku 2004 počet cudzincov legálne žijúcich v SR narástol skoro šesťnásobne (z 22 108 migrantov v roku 2004 na 121 264 v roku 2018). Slovensko má spomedzi krajín Európskej únie šiesty najnižší podiel cudzincov. Nižší podiel cudzincov na celkovom počte obyvateľstva má Chorvátsko (1,27 %), Bulharsko (1,22 %), Litva (0,97 %), Poľsko (0,63 %) a Rumunsko (0,57 %). Zo susedných krajín má vyšší podiel migrantov Česko (4,86 %) a Rakúsko (15,71 %). 

Čítať celý článok...
 
Svetový deň „Pohybom k zdraviu“ Tlačiť E-mail
Štvrtok, 09 Máj 2019 11:57

runnerTento deň bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 2002. Pripomíname si ho každoročne 10. mája. Poukazuje na súčasný sedavý spôsob života a nedostatočnú pohybovú aktivitu ako rizikový faktor mnohých chronických neprenosných ochorení.

V súčasnosti je na Slovensku ale aj vo svete vysoké percento populácie, ktorá sa nevenuje žiadnej zdraviu prospešnej pohybovej aktivite. Na Slovensku máme podľa prieskumu EHIS z roku 2014 takmer polovicu populácie (47,7%) vo veku 15 a viac rokov, ktorá sa nevenuje žiadnym zdraviu prospešných aktivitám vo svojom voľnom čase, z toho väčší podiel žien ako mužov (EHIS, 2014).

Čítať celý článok...
 
10. október – Deň duševného zdravia Tlačiť E-mail
Štvrtok, 18 Máj 2017 12:07

V roku 1991 Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) vyhlásila 10. október za Svetový deň duševného zdravia, s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete.


Svetový deň duševného zdravia prebieha 10. októbra každý rok, s cieľom zvýšiť povedomie o otázkach duševného zdravia na celom svete a mobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia. Tento deň poskytuje príležitosť pre všetky zainteresované strany, pracujúce na otázkach duševného zdravia, hovoriť o svojej práci a o tom, čo je ešte potrebné urobiť, aby sa starostlivosť o duševné zdravie stala realitou pre ľudí. Zároveň upriamuje pozornosť na to, že duševné zdravie je pre človeka veľmi dôležité a preto by sa mu mala venovať rovnaká pozornosť a starostlivosť ako zdraviu telesnému.

Čítať celý článok...
 
Osteoporóza vo vedomí obyvateľov SR - vyhodnotenie celoslovenského prieskumu Tlačiť E-mail
Utorok, 21 Júl 2015 07:46

V súvislosti s plnením Dvojročnej dohody o spolupráci (BCA) medzi MZ SR a WHO na roky 2014 – 2015, Národného programu aktívneho starnutia a záverov z  5. zasadnutia pracovnej skupiny na podporu zdravia seniorov, úrady verejného zdravotníctva SR zrealizovali kampaň zameranú na zdravý životný štýl seniorov v oblasti prevencie vzniku predčasnej osteoporózy u seniorov ako rizikového faktora pre pády a zlomeniny.
 

Kampaň prebiehala od 20. októbra do 10. novembra 2014. Počas kampane pracovníci odborov podpory zdravia všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR zrealizovali 117 edukačných aktivít, ktorých  cieľom bolo zvyšovanie povedomia o osteoporóze a jej prevencii, formovanie správnych postojov k zdravému životnému štýlu a k celkovej zodpovednosti za vlastné zdravie.
 

V rámci spomínanej kampane ÚVZ SR a RÚVZ v SR realizovali celoslovenský dotazníkový prieskum, ktorý bol zameraný na znalosti životného štýlu a informovanosť obyvateľov 50+ o osteoporóze. Dotazník ÚVZ SR spracoval v spolupráci so Slovenskou úniou proti osteoporóze, s RÚVZ so sídlom v Nitre a pracovnou skupinou na podporu zdravia seniorov.
 

Dotazníkový prieskum prebiehal od 20. októbra 2014 do 10. novembra 2014, výskumnú vzorku tvorilo 1158 respondentov (58 % mužov a  41,1 % žien), priemerný vek respondentov bol 62 rokov. Výsledky z prieskumu TU.

 
Svetový deň osteoporózy Tlačiť E-mail
Štvrtok, 16 Október 2014 10:56

osteoporozaPodľa WHO je osteoporóza „systémové ochorenie skeletu, definované ako zníženie obsahu kostnej hmoty a narušenie mikroarchitektúry kostného tkaniva, zapríčiňujúce zvýšenú krehkosť, čo vyúsťuje do zvýšeného rizika zlomenín už pri minimálnom úraze.“ Celosvetové štatistiky hovoria, že každá 3. žena a každý 5. muž nad 50 rokov sú ohrození rizikom osteoporotickej zlomeniny. Na zvyšujúce sa riziko ochorenia upozorňuje od roku 1996 Svetový deň osteoporózy.

Čítať celý článok...
 
Správa o realizovaných aktivitách RÚVZ v SR počas Svetového dňa Alzheimerovej choroby Tlačiť E-mail
Piatok, 23 November 2012 15:03

Správa o realizovaných aktivitách RÚVZ v SR  počas Svetového dňa Alzheimerovej choroby (pdf)

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2