Svetové dni podľa WHO


10. október – Deň duševného zdravia Tlačiť E-mail
Štvrtok, 18 Máj 2017 13:07

V roku 1991 Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) vyhlásila 10. október za Svetový deň duševného zdravia, s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete.


Svetový deň duševného zdravia prebieha 10. októbra každý rok, s cieľom zvýšiť povedomie o otázkach duševného zdravia na celom svete a mobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia. Tento deň poskytuje príležitosť pre všetky zainteresované strany, pracujúce na otázkach duševného zdravia, hovoriť o svojej práci a o tom, čo je ešte potrebné urobiť, aby sa starostlivosť o duševné zdravie stala realitou pre ľudí. Zároveň upriamuje pozornosť na to, že duševné zdravie je pre človeka veľmi dôležité a preto by sa mu mala venovať rovnaká pozornosť a starostlivosť ako zdraviu telesnému.

Čítať celý článok...
 
Osteoporóza vo vedomí obyvateľov SR - vyhodnotenie celoslovenského prieskumu Tlačiť E-mail
Utorok, 21 Júl 2015 08:46

V súvislosti s plnením Dvojročnej dohody o spolupráci (BCA) medzi MZ SR a WHO na roky 2014 – 2015, Národného programu aktívneho starnutia a záverov z  5. zasadnutia pracovnej skupiny na podporu zdravia seniorov, úrady verejného zdravotníctva SR zrealizovali kampaň zameranú na zdravý životný štýl seniorov v oblasti prevencie vzniku predčasnej osteoporózy u seniorov ako rizikového faktora pre pády a zlomeniny.
 

Kampaň prebiehala od 20. októbra do 10. novembra 2014. Počas kampane pracovníci odborov podpory zdravia všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR zrealizovali 117 edukačných aktivít, ktorých  cieľom bolo zvyšovanie povedomia o osteoporóze a jej prevencii, formovanie správnych postojov k zdravému životnému štýlu a k celkovej zodpovednosti za vlastné zdravie.
 

V rámci spomínanej kampane ÚVZ SR a RÚVZ v SR realizovali celoslovenský dotazníkový prieskum, ktorý bol zameraný na znalosti životného štýlu a informovanosť obyvateľov 50+ o osteoporóze. Dotazník ÚVZ SR spracoval v spolupráci so Slovenskou úniou proti osteoporóze, s RÚVZ so sídlom v Nitre a pracovnou skupinou na podporu zdravia seniorov.
 

Dotazníkový prieskum prebiehal od 20. októbra 2014 do 10. novembra 2014, výskumnú vzorku tvorilo 1158 respondentov (58 % mužov a  41,1 % žien), priemerný vek respondentov bol 62 rokov. Výsledky z prieskumu TU.

 
Svetový deň osteoporózy Tlačiť E-mail
Štvrtok, 16 Október 2014 11:56

osteoporozaPodľa WHO je osteoporóza „systémové ochorenie skeletu, definované ako zníženie obsahu kostnej hmoty a narušenie mikroarchitektúry kostného tkaniva, zapríčiňujúce zvýšenú krehkosť, čo vyúsťuje do zvýšeného rizika zlomenín už pri minimálnom úraze.“ Celosvetové štatistiky hovoria, že každá 3. žena a každý 5. muž nad 50 rokov sú ohrození rizikom osteoporotickej zlomeniny. Na zvyšujúce sa riziko ochorenia upozorňuje od roku 1996 Svetový deň osteoporózy.

Čítať celý článok...
 
Správa o realizovaných aktivitách RÚVZ v SR počas Svetového dňa Alzheimerovej choroby Tlačiť E-mail
Piatok, 23 November 2012 16:03

Správa o realizovaných aktivitách RÚVZ v SR  počas Svetového dňa Alzheimerovej choroby (pdf)

 
„Medzinárodný deň starších“ – 1. október Tlačiť E-mail
Štvrtok, 27 September 2012 11:35

den_starsichV roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov v rezolúcii 45/106 1. október ako „Medzinárodný deň starších ľudí“. Dôvodom bola správa o demografickom vývoji, ktorá skonštatovala, že populácia starne. Starnutie populácie so sebou prináša významné hospodárske a sociálne výzvy, tak pre vyspelé, ako aj rozvíjajúce sa krajiny.

„Medzinárodný deň starších ľudí“, ktorý  si v roku 2012 pripomíname už 22. rok,  má upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie v spoločnosti, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti. Poukázať má tiež na rovnosť postavenia a dôstojnosť života starších ľudí, pričom snaha o zlepšovanie kvality ich miesta a uplatnenia sa v spoločnosti nemá zostať iba témou diskusií, ale systematicky má vyústiť so konkrétnych činov.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň Alzheimerovej choroby - 21. september Tlačiť E-mail
Utorok, 18 September 2012 15:19

Od roku 1994 je 21. september vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň Alzheimerovej choroby. Verejnosť si tento deň pripomína hrozby tejto demencie.
Alzheimerova choroba nesie meno podľa nemeckého psychiatra a neuropatológa Aleisa Alzheimera (1864 - 1915). Je pomaly vyvíjajúce sa degeneratívne ochorenie mozgu postihujúce predovšetkým tie časti mozgu, ktoré sú dôležité pre pamäť, myslenie a rozumové schopnosti.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí demencia Alzheimerovho typu medzi 10 hlavných smrteľných ochorení. Odborníci odhadujú, že ňou trpí každý desiaty človek vo veku nad 65 rokov a približne každý druhý človek starší ako 85 rokov. Na Slovensku je postihnutých týmto ochorením okolo 50 tisíc pacientov.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2