Programy podporujúce zdravie


Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015-2025

Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015-2025 (pdf)

 
Národný program podpory zdravia

Vláda SR schválila Aktualizáciu Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike dňa 10. decembra 2014 (pdf)

Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike (2014) (pdf)

Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike (2011) (pdf)

 
Národný program duševného zdravia

Národný program duševného zdravia (pdf)

 
CINDI program SR (program hlavného hygienika SR

CINDI program SR (program hlavného hygienika SR (pdf)

 
Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo (program hlavného hygienika SR)

Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo (program hlavného hygienika SR) (pdf)

Záverečná správa prierezovej štúdie "Seniori v rodine a spoločnosti" (pdf)