Aktuálne


Mesiac úcty k starším Tlačiť E-mail
Piatok, 21 September 2018 13:21

V roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov 1. október ako „Medzinárodný deň starších“. Dôvodom spomínaného vyhlásenia bola správa o demografickom vývoji, ktorá skonštatovala, že populácia starne. „Medzinárodný deň starších“ si pripomíname už 28. rok. Počas tohto dňa na všetkých regionálnych úradov verejného zdravotníctva bude prebiehať „Deň otvorených dverí“, ktorý bude zameraný hlavne na „Pohybovú aktivitu seniorov ako prevenciu vzniku osteoporózy a pádov“. Zároveň počas Mesiaca úcty k starším pracovníci odborov podpory zdravia zrealizujú workshopy a besedy so seniormi na témy: Očkovanie = upevnenie dobrého zdravia a prevencia už existujúcich ochorení, Zvoľ si zdravý životný štýl a mysli na prevenciu rakoviny hrubého čreva.

Spomínané výchovno-vzdelávacie aktivity budú uskutočnené aj v súvislosti s plnením Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020, v ktorom úrady verejného zdravotníctva majú za cieľ podporovať aktívne starnutie, zdravý životný štýl a celkové zdravie seniorov.

 
ÚVZ SR: 21. september - Svetový deň Alzheimerovej choroby Tlačiť E-mail
Piatok, 14 September 2018 07:00

dependentNa odtabuizovanie problematiky  Alzheimerovej choroby sa zamerajú odborníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva počas besied a prednášok v druhej polovici septembra. Žiakom druhého stupňa základných škôl a stredoškolákom priblížia aj spôsoby a možnosti aktívneho životného štýlu, ktorý môže prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu ľudí s demenciou.


Svetová zdravotnícka organizácia v roku 1994 vyhlásila 21. September za Svetový deň Alzheimerovej choroby a od roku 2013 je september Svetový mesiac Alzheimerovej choroby.


Alzheimerova choroba je pomaly vyvíjajúce sa degeneratívne ochorenie mozgu postihujúce predovšetkým jeho časti dôležité pre pamäť, myslenie a rozumové schopnosti. Človeka zbavuje schopnosti pamätať si, myslieť a poznať blízkych. Pomoc, pochopenie a podporu si vyžadujú nielen ľudia s týmto ochorením, ale aj ich blízki rodinní príslušníci. Nedostatok vedomostí o  ochorení môže spôsobiť sociálnu stigmu,  následné oslabenie rodinných väzieb, nedostatočnú starostlivosť o postihnutého, či neskorú diagnostiku.

Čítať celý článok...
 
Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS) Tlačiť E-mail
Piatok, 07 September 2018 11:59

chranme_nase_detiMedzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme pomáha zvyšovať informovanosť o rizikách, ktoré môžu vyplývať z užívania alkoholu počas tehotenstva.


Prvý medzinárodný deň bol slávený 9. 9. 1999. Tento deň bol zvolený na  deviaty deň deviateho mesiaca v roku preto, aby si svet pamätal, že počas deviatich mesiacov tehotenstva by sa žena mala zdržiavať alkoholu.


Požívanie alkoholu počas tehotenstva môže spôsobiť poruchy plodu - fyzické, behaviorálne a intelektuálne. Odporúča sa, aby ženy, ktoré sú tehotné alebo môžu byť tehotné nepili alkohol. Nie je známe žiadne bezpečné množstvo alkoholu, ktoré sa môže počas tehotenstva konzumovať.

Čítať celý článok...
 
Na veku záleží - Vzdelávacie semináre pre majiteľov zariadení spoločného stravovania Tlačiť E-mail
Piatok, 07 September 2018 11:55

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, odbory zdravotníctva na úradoch samosprávnych krajov v spolupráci s projektom Na veku záleží organizujú vzdelávacie semináre pre majiteľov zariadení spoločného stravovania. Uvedené semináre sú realizované v súvislosti s plnením Národného programu podpory zdravia a dodržiavaním zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Program seminárov je zameraný na edukácia majiteľov zariadení spoločného stravovania v otázkach:

-          zlepšenia kontroly veku osôb kupujúcich tabakové výrobky,

-          zlepšenia bezpečnosti a kontroly potravín a pokrmov,

-          prevencie nadváhy a obezity.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Úrad verejného zdravotníctva SR a poradne zdravia krajských RÚVZ v SR sa zapojili do projektu Od srdca k srdcu Tlačiť E-mail
Pondelok, 06 August 2018 06:55

Letak_Od_srdca_k_srdcuOdborníci z ôsmich krajských poradní zdravia pri Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v rámci projektu Od srdca k srdcu 2018, všetkým záujemcom, okrem poradenstva o zdravom životnom štýle a zmerania hodnoty krvného tlaku, zistia, či vám nehrozí riziko atriálnej fibrilácie a vysokého tlaku.


Atriálna fibrilácia – chvenie predsiení srdca - je najčastejšia porucha srdcového rytmu a zároveň hlavný rizikový faktor pre vznik cievnej mozgovej príhody.


Jedným z hlavných cieľov projektu Od srdca k srdcu 2018, do ktorého sa Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zapojil prostredníctvom ôsmich krajských regionálnych úradov verejného zdravotníctva od 1. júla 2018, je zachytiť čo najviac osôb s rizikom atriálnej fibrilácie a včas tak predchádzať ochoreniam srdca a ciev.

Čítať celý článok...
 
Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi Tlačiť E-mail
Utorok, 26 Jún 2018 11:54

 Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi si pripomíname každý rok s cieľom posilniť celosvetovú činnosť a spoluprácu s cieľom dosiahnuť spoločnosť bez drogovej závislosti. Tento deň sa zameriava na zvýšenie povedomia o probléme, ktorý nezákonné drogy predstavujú pre spoločnosť.
 

„Listen first“ / „Najskôr počúvaj“  - počúvať detí a mládež je prvým krokom, ktorý im pomôže rásť v zdravom a bezpečnom prostredí. Je to iniciatíva UNODC (Úrad OSN pre drogy a kriminalitu) k Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi zameraná na zvýšenie podpory prevencie užívania drog, ktorá je založená na vedeckých poznatkoch a je teda účinnou investíciou do blahobytu deti a mládeže, ich rodiny a komunity. „Listen fisrt“ upozorňuje aj na to, akú dôležitosť majú vzťahy v súvislosti s rizikovým správaním. Vo vzťahu rodič a dieťa poukazuje na pozitívne rodičovstvo ako predpoklad pre zdravý a bezpečný rozvoj dieťaťa. Ďalším príkladom je vzťah zdravotníckeho pracovníka a pacienta.  Zdravotnícki pracovníci môžu mať pozitívny a rozhodujúci vplyv na deti a mládež a ich rizikové správanie. Prvý krok k efektívnemu vzťahu medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientmi je založený na počúvaní s citlivosťou a empatiou.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>

Stránka 4 z 6