Aktuálne


Týždeň mozgu 2019 Tlačiť E-mail
Piatok, 08 Marec 2019 10:48

tyzden_mozgu_2019Medzinárodná aktivita „Týždeň mozgu" je vo viac ako 60 krajinách sveta známa ako „Brain Awarenees Week" už od roku 1996.

Jej cieľom je upriamiť pozornosť na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach, o spôsoboch ich liečby, ale najmä o prevencii. Prioritou je priblížiť i možnosti, ako možno zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku.

Pre širokú verejnosť je Týždeň mozgu dôležitý, aby si uvedomovala neustálu potrebu prevencie degeneratívnych a cievnych ochorení. Preto sa úrady verejného zdravotníctva už 12. krát stali nositeľmi myšlienky Týždňa mozgu.

Od 11. - 17. marca 2019 budú pracovníci odborov podpory zdravia/výchovy k zdraviu bezplatne pre širokú verejnosť realizovať rôzne edukačné aktivity: Dni otvorených dverí, prednášky, vedomostné kvízy, kognitívne testy, koncentračné cvičenia a besedy spojené s pohybovo-tanečnými aktivitami. Prispejú tak k zvýšeniu zdravotného povedomia o tejto dôležitej téme nielen u detí, dospelej populácie, ale i u seniorov.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň proti rakovine Tlačiť E-mail
Piatok, 25 Január 2019 11:28

smoking-1026556_1280Dňa 4. februára si každoročne pripomíname „Svetový deň proti rakovine", ktorý vyhlásila Medzinárodná únia proti rakovine. Úrady verejného zdravotníctva budú prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov informovať verejnosť o dodržiavaní zásad „Európskeho kódexu proti rakovine", počas februára zorganizujú besedy a workshopy (za prítomnosti odborných lekárov) na témy: Prevencia onkologických ochorení, Zvoľ si zdravý životný štýl a mysli na prevenciu rakoviny hrubého čreva.

Onkologické ochorenia
Podľa štatistických údajov NCZI stúpa podiel prípadov novo diagnostikovaného zhubného nádoru kolorekta u mužov i žien, podobne ako zhubného nádoru prsníka u žien a prostaty u mužov. Stúpajú aj novo diagnostikované prípady melanómov a nemelanómových nádorov kože. U mužov sa úmrtia na zhubný nádor pľúc zaraďujú na 2. až 3. miesto a úmrtia na zhubný nádor kolorekta a prostaty na 6. až 8. miesto spomedzi najčastejších príčin zo všetkých úmrtí. U žien sa úmrtie na zhubný nádor prsníka v posledných rokoch zaraďuje na 3. miesto, na 9. až 10. miesto sa zaraďuje úmrtie na zhubný nádor kolorekta.

Čítať celý článok...
 
Prevencia ako výsledok spolupráce Tlačiť E-mail
Streda, 16 Január 2019 13:40

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so samosprávnymi krajmi organizovali v súvislosti s plnením Národného programu podpory zdravia a dodržiavaním zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v roku 2018 vzdelávacie semináre pre majiteľov zariadení spoločného stravovania a študentov obchodných a hotelových akadémií. Cieľom tejto aktivity bolo informovať podnikateľov a pracovníkov v obchode a službách, že prostredníctvom dodržiavania zákonov a presadzovania zásad zdravého životného štýlu, ktoré sa týkajú ich profesionálnej práce, majú možnosť pozitívne ovplyvniť svojich zákazníkov a pomôcť im pri formovaní životného štýlu v prospech ich zdravia. Poslucháči mali možnosť získať informácie týkajúce sa zlepšenia kontroly veku osôb kupujúcich tabakové výrobky, zlepšenia bezpečnosti potravín a pokrmov, prevencie nadváhy a obezity.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Poradne zdravia navštívilo vlani tisíce ľudí, mnohým sme zachytili a mnohým znížili rizikové faktory vzniku ochorení Tlačiť E-mail
Utorok, 04 December 2018 12:21

FotoSidlaRUVZĽudia so záujmom o prevenciu a zdravý životný štýl majú možnosť pravidelne a bezplatne navštevovať 37 Poradní zdravia, ktoré sú zriadené pri každom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) po celom Slovensku (RÚVZ so sídlom v Bratislave má zriadené 2 poradne).

Pracujú v nich kvalifikovaní odborníci, ktorí návštevníkovi vykonajú základné vyšetrenia a na základe ich výsledkov odporučia optimálne zmeny v spôsobe života, najmä v stravovaní a pohybovej aktivite. Kontrolné návštevy vrátane individuálneho poradenstva sú rovnako bezplatné. Základné poradne začali postupne vznikať od roku 1993.


„Zámerom poradenských centier je zvyšovať záujem obyvateľov o vlastné zdravie,
 poznávanie zdravotných rizík  a vlastnými silami predchádzať vzniku chronických chorôb, najmä srdcovocievnych, ako je vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhodaChoroby srdca a ciev v súčasnosti ohrozujú aj osoby v produktívnom veku. Naše poradne zdravie sú zamerané na prevenciu a určené pre ľudí, ktorí sú motivovaní záujmom o svoje zdravie a chcú predísť chronickým ochoreniam,“ vysvetlil hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Čítať celý článok...
 
Európsky týždeň boja proti drogám 2018 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 15 November 2018 16:09

eu_tyzden_boja_proti_drogamEurópsky týždeň boja proti drogám pripadá na tretí novembrový týždeň kalendárneho roka. Zámerom je upriamiť pozornosť na dôležitosť prevencie užívania drog - znížiť a odstrániť dopyt po nezákonných a nelegálnych drogách, a to najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi.


Prevencia zneužívania drog je dôležitým prvým krokom pri informovaní konkrétnych jednotlivcov o nebezpečenstvách závislostí, technikách prevencie a o tom, kde hľadať pomoc pri zotavovaní. Prevencia začína výchovou, šírením informácií o nebezpečenstvách drog nielen pre samotného jedinca ale i pre komunitu.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Povieme deťom, čo je zdravé Tlačiť E-mail
Štvrtok, 11 Október 2018 07:06

baby_3359745_1280Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa prostredníctvom všetkých regionálnych úradov verejného zdravotníctva zapojil do tretieho ročníka projektu Viem, čo zjem. Skúsení lektori zábavnými aktivitami vo forme pracovných listov, ale i hravou formou na prednáškach a v diskusiách tretiakom až šiestakom základných škôl vysvetlia, ako by mal vyzerať vyvážený, zdravý jedálny lístok a životospráva.  


Hlavným zámerom a cieľom projektu je motivovať deti, aby si uvedomovali, aké dôležité sú správne stravovacie návyky a pohybová aktivita pre zdravie. Témou prednášok bude Pestrá strava a Zdravý tanier.

Správny výber potravín, frekvencia ich konzumácie, vzťah k pohybu a pohybovým aktivitám, sú dôležité faktory prevencie neinfekčných ochorení, ktoré trápia čoraz častejšie aj mladú populáciu. Projekt chce upozorniť, že práve v detstve sa formujú a utvárajú návyky, životné zvyklosti a postoje v oblasti životného štýlu v rodine, ale tiež v školskom prostredí, kde trávia deti nemalú časť dňa.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>

Stránka 3 z 6