Aktuálne


Európsky týždeň boja proti drogám Tlačiť E-mail
Piatok, 15 November 2019 09:18

Tretí novembrový týždeň je venovaný Európskemu týždňu boja proti drogám. Cieľom je zamerať sa na prevenciu zneužívania návykových látok a zníženie dopytu po nelegálnych drogách najmä u mladých.

Mladí ľudia sú dynamickí a plní energie. Majú však tendenciu skúmať a experimentovať s vysokorizikovým správaním, čo vedie k zvýšenému riziku násilia i zranení. Dôvody, prečo mladí ľudia používajú alebo experimentujú s psychoaktívnymi látkami sa líšia. Dospievajúci čelia zložitej a emocionálne nabitej úlohe formovania osobnej identity. Rozmýšľajú o tom kto sú ako jednotlivci a zároveň ako členovia spoločnosti a aký to má zmysel. Existuje možnosť, že možno nemajú nikoho, s kým môžu hovoriť o svojich obavách. Sú veľmi náchylní na tlak rovesníkov a často ignorujú rady svojich rodičov. Medzi faktory spojené s návykovým správaním patria napr. tlak na akademické úspechy, tlak od rovesníkov a ich vplyv, násilné situácie a zneužívanie v detstve, slabý vzťah medzi mladými a dospelými či chýba pocit príslušnosti v škole. Medzi faktory patrí aj pohlavie a vek. Chlapci sú viac ovplyvnení ako dievčatá a čím vyšší je vek smerujúci k adolescencii, tým je vyššie riziko užívania návykových látok. Niektoré štúdie poukázali na to, že podpora dospelých, najmä rodičov a intenzita vzťahov medzi dospelými a mladými ľuďmi majú vplyv na ochranu v súvislosti s užívaním návykových látok.

Čítať celý článok...
 
16. október – Svetový deň potravín (Svetový deň výživy) Tlačiť E-mail
Utorok, 15 Október 2019 07:25

SD_potravinV tento deň si pripomíname pre náš život nevyhnutnú POTRAVU.


Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo
FAO každoročne oslavuje Svetový deň potravy s cieľom pripomenúť si jej založenie a predovšetkým spojiť svet v aktivitách, ktoré podporujú celosvetové povedomie o význame potravy pre človeka, ako aj vo vytváraní a podporovaní opatrení, ktoré zabezpečia potravinovú bezpečnosť a výživnú stravu pre všetkých. Vývojom a výrazným pokrokom sa strava človeka, jej kvantitatívne, ako aj kvalitatívne možnosti, dostali na veľmi vysokú úroveň. Vyspelé krajiny majú takmer neobmedzený prístup k potravinám, ako aj možnosti ich výberu. To sa pre mnohých ľudí stáva kritické. Obezita – jeden z hlavných rizikových faktorov pre vznik mnohých závažných až smrteľných ochorení, trápi mnohých obyvateľov práve týchto krajín. Veľkým protikladom je fakt, že máme stále na našej planéte mnoho území, kde vyvážená, kvalitná a bezprostredná výživa nie je samozrejmosťou, kde nemajú deti zabezpečené adekvátne nutričné podmienky pre zdravý rast, kde ľudia trpia podvýživou a veľkým nedostatkom. Na jednej strane dochádza k ochoreniam spôsobených nadbytkom a nevhodným zložením stravy, na druhej strane máme populáciu, ktorá trpí neadekvátnym zložením stravy z nedostatku.

Čítať celý článok...
 
9. 9. 2019 - Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme Tlačiť E-mail
Piatok, 06 September 2019 07:29

autumnZvýšiť povedomie o škodlivosti konzumácie počas tehotenstva je hlavný cieľ Medzinárodného dňa povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme.


Vlani edukovali pracovníci Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike približne 3 500 záujemcov o témach súvisiacich s užívaním alkoholu – o vplyve jeho konzumácie na organizmus ženy, osobitne v tehotenstve, o fetálnom alkoholovom syndróme a ďalších. Edukačná kampaň odborníkov z regionálnych úradov verejného zdravotníctva od 9.9. 2019 do 9.10. 2019 sa zameria predovšetkým na dievčatá a ženy vo veku 15 – 35 rokov.


Prečo pijú ženy alkohol počas tehotenstva?

-     netušia, že sú tehotné, veľa tehotenstiev je neplánovaných, väčšina žien však po zistení, že čakajú dieťa, alkohol prestane piť

-     nevedia o rozsahu poškodení, ktoré môže spôsobiť alkohol plodu, alebo riziká podceňujú, pretože poznajú ženy, ktoré v tehotenstve pili a majú zdravé deti

-     užívanie alkoholu je v ich sociálnej skupine normou a jeho odmietanie môže byť obťažné

-     pitím sa snažia zvládnuť náročné životné situácie -  násilie, depresívne stavy, zlú existenčnú situáciu

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Učíme deti zdravo jesť aj hýbať sa Tlačiť E-mail
Štvrtok, 27 Jún 2019 09:09

VCZ-transparentDo tretieho ročníka projektu Viem, čo zjem sa zapojilo desaťtisíc osemstopäťdesiat  žiakov tretích až šiestich ročníkov základných škôl z celého Slovenska. Absolútnym víťazom sa stala  3. A trieda zo základnej školy Jarná v Poprade. Pre svoju  školu získali päťsto eur na cvičebné pomôcky.


Hlavným zámerom súťaže je motivovať školákov, aby uprednostňovali  vyvážený životný štýl, naučili sa správne stravovacie návyky,  ale tiež aby sa venovali rôznorodým pohybovým aktivitám a uvedomovali si, aké sú pre zdravie dôležité.


Na realizácii projektu sa podieľalo 32 regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku. Ich odborní pracovníci pripravili pre deti prvé kolo prednášok na tému ,,Pestrá strava a Zdravý tanier.“ Skúsení lektori prostredníctvom zábavných aktivít vo forme pracovných listov, aj v diskusiách učili deti ako má vyzerať  vyvážený a zdravý jedálny lístok a  zdravý životný štýl. Druhé kolo prednášok si školy realizovali vo vlastnej réžii, vyberali si z tém - Hygiena potravín, Ovocie a zelenina, alebo Riziká nevhodnej stravy. Novinkou bola digitalizovaná lekcia Pitný režim. Po prednáškach sa deti mohli zapojiť do dobrovoľných súťaží.

Čítať celý článok...
 
26. jún: Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi Tlačiť E-mail
Pondelok, 24 Jún 2019 07:24

pocketValné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) vyhlásilo 26. jún za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.


V roku 2016 užilo drogy aspoň raz počas jedného roka približne 275 miliónov ľudí na celom svete, čo je približne 5,6% celosvetovej populácie vo veku od 15 - 64 rokov. Mnohé krajiny čelia nárastu úmrtí súvisiacich  s užívaním drog a tiež epidémiám opiátov.


Organizácia Spojených národov pripomína, že jedným z cieľov Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog je posilnenie globálnej činnosti a spolupráce. Prekážok na dosiahnutie stavu, aby sa drogy nezneužívali je mnoho, patrí k nim predovšetkým nezákonné pestovanie a obchodovanie s nimi a s tým súvisiaca trestná činnosť.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň potravinovej bezpečnosti - 7. jún 2019 Tlačiť E-mail
Streda, 05 Jún 2019 10:18

food_safety_day2Úrad verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na výzvu  generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie silne  podporuje a pripája sa k aktivitám  Svetového dňa potravinovej bezpečnosti, ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN (A/RES/73/250) v decembri 2018 a  bude sa sláviť 7. júna 2019.


Význam Svetového dňa potravinovej bezpečnosti je zameraný na pomoc pri  udržaní hybnej sily vytvorenej na medzinárodnej konferencii o bezpečnosti potravín, ktorá sa začala vo februári 2019 v Addis Abebe v Etiópii a bola ukončená v apríli 2019 v Ženeve vo Švajčiarsku, ako aj snahu o začlenenie bezpečnosti potravín do agendy verejného zdravia a globálneho  zníženia  záťaže chorobami prenášanými potravinami.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 6