Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010 Tlačiť E-mail
hidden
Č. zmluvy Dodávateľ Predmet zmluvy/ názov zmluvy

Zmluvne dohodnutá čiastka

Zmluvne navýšená čiastka dodatkami
(tis. EUR)
Celková dohodnutá čiastka
(tis. EUR)
Rezort Objednávateľ Dátum podpisu
(dd.mm.rok)
Poznámka
15/2006 ACTERNA SLOVAKIA merač výkonnej hustoty EMP 26 505,01     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 17.07.2006 prepočítané konverzným kurzom
19/2008 AMEDIS fluorescenčný detektor 13 941,40     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 28.05.2008 prepočítané konverzným kurzom
22/2008 AMEDIS analyzátor 66 361,28     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 13.06.2008 prepočítané konverzným kurzom
27/2007 AMEDIS plynový chromatograf 215 607,02     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 06.07.2007 prepočítané konverzným kurzom
40/2007 AMEDIS vysokotlakové čerpadlo k HP LC 16 574,29     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 25.10.2007 prepočítané konverzným kurzom
44/2007 AMEDIS prídavná pumpa k systému VARIAN 5 034,62     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 04.12.2007 prepočítané konverzným kurzom
48/2007 AMEDIS atómový absorbčný spektometer 66 384,19     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 07.12.2007 prepočítané konverzným kurzom
33/2006 AMEDIS plynový chromatograf 165 961,47     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 21.09.2006 prepočítané konverzným kurzom
34/2006 AMEDIS UV detektor na HPLC 18 196,03     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 21.09.2006 prepočítané konverzným kurzom
35/2006 AMEDIS kvapalinový chromatograf 315 717,99     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 21.09.2006 prepočítané konverzným kurzom
46/2006 AMEDIS microwave accelerated reaction 28 131,97     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 20.11.2006 prepočítané konverzným kurzom
44/2008 AMEDIS DAD detektor HPLC 18 252,12     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 05.12.2008 prepočítané konverzným kurzom
30/2008 ARECO spektrorádiometer 8 765,61     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 07.11.2008 prepočítané konverzným kurzom
7/2009 AUTOSERVIS HILKA servis a údžba motorových vozidiel podľa cenníka     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 23.1.2009  
4/2008 AUTOSERVIS HILKA servis a údžba motorových vozidiel podľa cenníka     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 28.1.2008  
29/2006 B a K  analyzátor vibrácií 21 231,66     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 21.08.2006 prepočítané konverzným kurzom
39/2006 BOHUMIL PITERKA dodávka a montáž klimatizácie 14 196,57     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 05.10.2006 prepočítané konverzným kurzom
36/2006 BRATISLAVSKÉ TLAČIARNE osobné radiačné preukazy 0,65 / ks     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 18.09.2006 prepočítané konverzným kurzom
48/2006 CELOSTAV rekonštrukcia plynových rozvodov 17 991,10     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 06.12.2006 prepočítané konverzným kurzom
47/2006 CLEAN AIR SERVICE  dodávka a montáž klimatizácie 1 991,64     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 06.12.2006 prepočítané konverzným kurzom
48/2008 CLEAN AIR SERVICE  dodávka a montáž klimatizácie 33 175,43     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 09.12.2008 prepočítané konverzným kurzom
39/2007 CLEAN AIR SERVICE  dodávka a montáž klimatizácie 1 990,84     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 25.10.2007 prepočítané konverzným kurzom
41/2006 DOLMEN rekonštrukcia vnútornej kanalizácie  22 927,33 2 707,43 25 634,76 MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 10.10.2006 prepočítané konverzným kurzom
44/2006 DOLMEN rekonštrukcia sociálnych zariadení 7 110,14 716,99 7 827,13 MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 20.11.2006 prepočítané konverzným kurzom
45/2008 EGO ZLÍN biologický ochranný odev 15 767,08     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 05.12.2008 prepočítané konverzným kurzom
13/2006 EKO AM - Anna Mrazíková SPE extraktor 2 655,38     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 20.07.2006 prepočítané konverzným kurzom
39/2008 EKO AM - Anna Mráziková laboratórny pH meter 3 314,15     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 01.12.2008 prepočítané konverzným kurzom
37/2008 EKO AM - Anna Mráziková analytické váhy 4 975,77     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 01.12.2008 prepočítané konverzným kurzom
37/2007 EKO AM - Anna Mráziková  laboratórna vákuová odpárka 9 953,69     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 16.10.2007 prepočítané konverzným kurzom
38/2007 EKO AM - Anna Mráziková  laboratórna trepačka 8 285,63     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 16.10.2007 prepočítané konverzným kurzom
7/2006 ELPOS rekonštrukcia elektrickej inštalácie 5 859,90     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 03.05.2006 prepočítané konverzným kurzom
43/2006 EMPOS  merač povrchovej kontaminácie 5 958,31     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 14.11.2006 prepočítané konverzným kurzom
34/2009 EQS CONSULT vybudovanie a implementácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 13 000,00     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 28.10.2009  
31/2008 EUROPEA GROUP termoluminometer 49 761,09     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 07.11.2008 prepočítané konverzným kurzom
34/2008 EUROPEA GROUP luminometer 33 192,49     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 20.11.2008 prepočítané konverzným kurzom
43/2008 EUROPEA GROUP záložný zdroj delta 3 318,06     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 05.12.2008 prepočítané konverzným kurzom
21/2007 EUROPEA GROUP analyzátor 39 694,32     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 30.05.2007 prepočítané konverzným kurzom
36/2007 EUROPEA GROUP autosampler 16 258,51     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 15.10.2007 prepočítané konverzným kurzom
47/2007 EUROPEA GROUP automatický dávkovač 33 184,59     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 07.12.2007 prepočítané konverzným kurzom
30/2007 FECUPRALL zneškodnenie odpadu podľa cenníka     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 3.7.2007 prepočítané konverzným kurzom
49/2006 FISHER SLOVAKIA pieskový kúpeľ 2 280,55     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 07.12.2006 prepočítané konverzným kurzom
4/2007 IMPA servis a údžba motorových vozidiel podľa cenníka     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 23.1.2007  
46/2008 INFORAMA   plnoautomatické odčítavacie zariadenie 12 713,27     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 05.12.2008 prepočítané konverzným kurzom
47/2008 INFORAMA   plnoautomatické premývacie zariadenie 10 422,89     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 05.12.2008 prepočítané konverzným kurzom
54/2006 ING. ANNA PRIBYLINCOVÁ vykonávanie finančnej kontroly a kontroly verejného obstarávania 531,10     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 29.12.2006 prepočítané konverzným kurzom
52/2008 ING. ANNA PRIBYLINCOVÁ vykonávanie finančnej kontroly 531,10     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 22.12.2008 prepočítané konverzným kurzom
19/2006 ING. ANNA PRIBYLINCOVÁ vykonávanie finančnej kontroly 531,10     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 31.7.2006 prepočítané konverzným kurzom
28/2006 MEDICONTROL - ING. DUŠAN ŠALÁT prístroj na meranie parametrov kvality RTG zväzkov 13 265,86     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 17.08.2006 prepočítané konverzným kurzom
60/2006 ING. JOZEF NAVRÁTIL rekonštrukcia vnútornej kanalizácie  995,82     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 13.10.2006 prepočítané konverzným kurzom
10/2006 ING. JOZEF URBANOVSKÝ stavebný dozor 4 282,02     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 12.07.2006 prepočítané konverzným kurzom
25/2006 INTERTEC laboratórne zariadenie 7 071,03     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 09.08.2006 prepočítané konverzným kurzom
26/2006 INTERTEC ultrastredný mlyn ZM - 200 7 979,75     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 09.08.2006 prepočítané konverzným kurzom
24/2007 K - TRADE prístroj na identifikáciu oranizmov na základe sekvencie DNA 53 110,27     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 06.06.2007 prepočítané konverzným kurzom
12/2006 KONICA MINOLTA SLOVAKIA kopírovacie zariadenie 16 435,56     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 30.05.2006 prepočítané konverzným kurzom
30/2006 KVANT merač laserového žiarenia 9 539,43     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 22.08.2006 prepočítané konverzným kurzom
17/2008 LABWAY dodávka CO2 14 901,27     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 28.05.2008 prepočítané konverzným kurzom
41/2008 LABWAY  chladiaci inkubátor 8 132,42     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 03.12.2008 prepočítané konverzným kurzom
27/2006 LAMBDA LIFE centrifuga 32 2 900,82     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 17.08.2006 prepočítané konverzným kurzom
45/2006 LAMBDA LIFE stolová centrifuga 2 399,85     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 04.12.2006 prepočítané konverzným kurzom
16/2007 LINDE GAS technické plyny podľa cenníka     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 27.4.2007  
2006 OK LAMA  dodávka a montáž klimatizácie 11 496,02     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 21.06.2006 prepočítané konverzným kurzom
17/2006 O. K. SERVIS ETC  Sampl ´ AIR PRO 3C 11 534,22     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 17.07.2006 prepočítané konverzným kurzom
16/2008 OPTOTEAM badateľský trinokulárny mikroskop 30 845,71     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 14.05.2008 prepočítané konverzným kurzom
46/2007 OPTOTEAM invertovaný mikroskop 11 575,32     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 07.12.2007 prepočítané konverzným kurzom
38/2008 OPTOTEAM mikroskopy 16 592,30     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 01.12.2008 prepočítané konverzným kurzom
33/2008 OPTOTEAM laboratórny mikroskop NIKON - projekt 14 622,84     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 13.11.2008 prepočítané konverzným kurzom
40/2008 OPTOTEAM automatizovaný systém MICON 8 277,82     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 02.12.2008 prepočítané konverzným kurzom
38/2006 ZDRUŽENIE KPK - PETER KRIŠTOFÍK dodávka a montáž svietidiel 15 236,67     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 03.10.2006 prepočítané konverzným kurzom
31/2006 PHOENIX ZEPPELIN záložný zdroj 63 991,24     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 04.09.2009 prepočítané konverzným kurzom
11/2006 PMG-STAV rekoštrukcia laboratória 132 642,90 22 302,03 154 944,93 MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 12.07.2006 prepočítané konverzným kurzom
15/2010 PROCUREMENT PARTNERS odborné poradenststvo - projekt 4 250,00     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 16.4.2010 prepočítané konverzným kurzom
24/2006 SaT SLOVAKIA EKG 8 881,07     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 17.07.2006 prepočítané konverzným kurzom
36/2009 SHIMADZU plynový chromatograf 78 897,92     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 30.11.2009  
36/2009 SHIMADZU kvapalinový chromatograf 78 885,81     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 30.11.2009  
35/2009 ŠKODA AUTO motorové vozidlá 18 446,00     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 30.10.2009  
54/2007 ŠKODA AUTO motorové vozidlá 39 305,82     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 23.11.2007 prepočítané konverzným kurzom
55/2007 ŠKODA AUTO motorové vozidlá 33 682,04     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 26.11.2007 prepočítané konverzným kurzom
32/2006 ŠKODA AUTO motorové vozidlá 26 555,14     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 31.08.2006 prepočítané konverzným kurzom
15/2008 TRIGON  laminárny box 24 529,97     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 24.04.2008 prepočítané konverzným kurzom
14/2006 TRIGON  plnoautomatická počítačka kolónií 13 011,55     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 17.07.2006 prepočítané konverzným kurzom
49/2008 ZO - MA plastovo sklenená stena - pracovný box 4 036,58     MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 10.12.2008 prepočítané konverzným kurzom