Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 Tlačiť E-mail
hidden
Č. zmluvy Dodávateľ Predmet zmluvy/ názov zmluvy Zmluvne dohodnutá čiastka Rezort Objednávateľ Dátum podpisu (dd.mm.rok)
3/2010 AUTOSERVIS HILKA servis a údržba motorových vozidiel podľa cenníka MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 14.01.2010
25/2010 CENTIRE poradenské služby - projekt 1 823 302,53 MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 06.07.2010
16/2010 ING. ANNA PRIBYLINCOVÁ poradenské a kontrolné činnosti 28 / hodinu MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 26.04.2010
23/2009 KOMUNAL ENERGY elektrická energia podľa cenníka MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 30.06.2009
17/2010 PROCUREMENT PARTNERS komplexné zabezpečenie verejného obstarávania - projekt 8 500,00 MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 30.04.2010
18/2010 SGS SLOVAKIA výkon auditu 1 900,00 MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 07.05.2010
22/2009 SLOVNAFT nákup benzínových kariet podľa cenníka MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 29.06.2009
38/2009 STUHL pranie prádla podľa cenníka MZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR 10.11.2009