Vyhodnotenie Programového vyhlásenia vlády SR za úsek verejné zdravotníctvo k 30.6.2010
Vyhodnotenie Programového vyhlásenia vlády SR za úsek verejné zdravotníctvo k 30.6.2010 (pdf)