Vyhodnotenie Programového vyhlásenia vlády SR za úsek verejné zdravotníctvo k 31.12.2009
Vyhodnotenie Programového vyhlásenia vlády SR za úsek verejné zdravotníctvo k 31.12.2009 (pdf)