Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike na rok 2010 a na ďalšie roky
Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike na rok 2010 a na ďalšie roky (pdf)