Vyhlásenie ÚVZ SR v súvislosti s ochoreniami na Ukrajine 1.11.2009 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Nedeľa, 01 November 2009 17:13

ÚVZ SR oznamuje, že k 1.11.2009 nebol v Slovenskej republike zaznamenaný zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. Hlavný hygienik SR Ivan Rovný naďalej podrobne monitoruje epidemiologickú situáciu, je v neustálom kontakte s orgánmi verejného zdravotníctva v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a orgánmi verejného zdravotníctva Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Ministerstva vnútra SR pre prípad prijatia spoločných protiepidemických opatrení.

 

Z jeho poverenia regionálna hygienička RÚVZ v Michalovciach osobne navštívila slovensko-ukrajinskú hranicu, kde sa presvedčila o dodržiavaní bezpečnostných opatrení. Pracovníci na štátnych hraniciach s Ukrajinou používajú rúška a rukavice. Tak ako Slovenská republika aj Estónsko odporúča zvážiť verejnosti možnosti vycestovania na Ukrajinu.

 

O aktuálnej epidemiologickej situácii v SR a na Ukrajine bude ÚVZ SR priebežne informovať zajtra 2.11.2009