Upozornenie v súvislosti s ochoreniami na Ukrajine Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 30 Október 2009 19:00

Úrad verejného zdravotníctva neustále monitoruje situáciu na Ukrajine v súvislosti so zvýšeným výskytom závažných pneumónií. Zároveň je nepretržite v kontakte s hlavným hygienikom Ministerstva vnútra SR a regionálnou hygieničkou RUVZ v Michalovciach. Podľa najnovších informácií nebol v okrese Michalovce zaznamenaný zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. Aj napriek tomu UVZ SR odporúča občanom SR zvážiť v súčasnosti vycestovanie do Ukrajiny.

UVZ SR vzniknutú situáciu monitoruje a v prípade potreby je pripravený prijať ďalšie epidemiologické opatrenia.

Lenka Šramková vám  bude informácie priebežne dávať aj počas víkendu,
nájdete ju na čísle 0915 69 52 77.