Informácie pre výrobcov, dovozcov, distribútorov a predajcov Tlačiť E-mail

Kozmetické výrobky

Kozmetické výrobky na profesionálne použitie

Farby na trvalé tetovanie

Príklady hraničných výrobkov 1.verzia

Výrobky proti všiamPovinnosti zodpovedných osôb a distribútorov

- Notifikácia nanomateriálov, čl. 16 – príručka (pdf)

vzor oznámenia A SK (zodpovedná osoba, distribútor) (pdf)

SUE form A EN (zodpovedná osoba, distribútor) (pdf)

SUE kontaktné body v EÚ (pdf)

- Notifikácia kozmetických výrobkov, čl. 13 – príručka (pdf)

- Notifikácia na CPNP, otázky - odpovede (pdf)Označovanie kozmetických výrobkovIné informácie