Organizačná štruktúra
O nás Tlačiť E-mail

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva.
 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky riadi a za jeho činnosť  zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu. Hlavného hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky vedúci služobného úradu ministerstva.
 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je nadriadeným služobným úradom regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Úrad odborne a metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť úradu na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ustanovuje § 5 zákona č.355/2007 Z.z.

svk Organizačná štruktúra (SK) (pdf)

eu Organizačná štruktúra (EN) (pdf)


 


Organizačný útvar

Vedúci zamestnanec

Hlavný hygienik SR a vedúci služobného úradu

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA

Kancelária hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu

Mgr. Andrea Fedičová
02/49 284 369
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Sekretariát hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu


e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Iveta Kintlerová


Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mediálny odbor

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Martina Merková - poverená vedením odboru
 

02/ 49 284 372, 0907 883 438
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Referát verejného obstarávania

Ida Olšová

02/ 49 284 280

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Osobný úrad

email:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

JUDr. Marcela Božíková, PhD., MPH
02/49 284 381

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor legislatívy a práva

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

JUDr. Roman Soska
02/ 49 284 388

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor kontroly, dozoru a sťažností

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

JUDr. Ján Hučko
02/ 49 284 386

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor organizačno - dokumentačný

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Zuzana Karnasová
02/ 49 284 395

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Útvar krízového riadenia
 

Ing. Alžbeta Jamrichová
02/ 49 284 284

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor medzinárodných vzťahov

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ing. Dagmar Némethová
02/ 49 284 394

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Zástupca hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu pre ekonomické činnosti

PhDr. Juraj Lovásik
02/ 49 284 282, +421 907 715 165

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor rozpočtu a financovania

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ing. Renáta Pinková
02/49 284 286

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor ekonomiky a prevádzky úradu

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

PhDr. Juraj Lovásik
02/ 49 284 282, +421 907 715 165

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odborný garant

MUDr. Iveta Trusková, PhD., MPH, MHA
02/ 49 284 392

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor hygieny životného prostredia

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Michal Jajcaj
02/ 49 284 375

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor preventívneho pracovného lekárstva

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

PhDr. Monika Zámečníková
02/ 49 284 241

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

MUDr. Iveta Trusková, PhD., MPH, MHA
02/ 49 284 392

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor ochrany zdravia pred žiarením

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

RNDr. Vladimír Jurina
02/ 49 284 251

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ing. Zuzana Sirotná, MPH, MHA
02/ 49 284 352, 02/ 49 284 420

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Zástupca hlavného hygienika Slovenskej republiky a vedúceho služobného úradu pre odborné činnosti
Odborný garant

doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA

02/ 49 284 366, 02/ 49 284 380

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor epidemiológie

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA
02/ 49 284 330

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor hygieny detí a mládeže

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA
02/49 284 366, 02/49 284 380
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor lekárskej mikrobiológie

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Katarína Pastuchová, MPH, MHA
02/ 49 284 213, 02/ 49 284 278

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Odbor podpory zdravia

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

doc. Mgr. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
02/ 49 284 240

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 


Telefóny zoznam zamestnancov
 (pdf)