Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 31.12.2008
Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 31.12.2008 (pdf)