Vyhodnotenie Programového vyhlásenia vlády SR za úsek verejné zdravotníctvo k 30.06.2009 - za RÚVZ v SR

Vyhodnotenie Programového vyhlásenia vlády SR za úsek verejné zdravotníctvo k 30.06.2009 - za RÚVZ v SR (pdf)